Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 38
250N 296
500N 442332512795
1TR 2418
2,5TR 72285456632798610928336819861583249
5TR 0354900582
10TR 18167
40TR 07816
ĐB
805515
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/09/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
5,8 1 8,5,6,5
8 2 3,8
2,6 3 8
4 9,9
Chục Số Đơn vị
9,8,1,1 5 1
9,8,1 6 3,7
6 7
3,1,2 8 5,6,1,2
4,4 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 99
250N 421
500N 788252964816
1TR 7923
2,5TR 84745975604198655714314324473987973
5TR 1352914437
10TR 76009
40TR 46458
ĐB
063642
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/09/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
2 1 6,4
8,3,4 2 1,3,9
2,7 3 2,9,7
1 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 8
9,1,8 6 0
3 7 3
5 8 2,6
9,3,2,0 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 04/09/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 78
250N 757
500N 454245271162
1TR 1877
2,5TR 83233652910552544527721027868193476
5TR 3587349759
10TR 21051
40TR 71606
ĐB
233556
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/09/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,6
9,8,5 1
4,6,0 2 7,5,7
3,7 3 3
4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9,1,6
7,0,5 6 2
5,2,7,2 7 8,7,6,3
7 8 1
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 28/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 99
250N 684
500N 710015699478
1TR 9331
2,5TR 61686413325564958912591699554143031
5TR 9408854941
10TR 44475
40TR 31182
ĐB
047033
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/08/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
3,4,3,4 1 2
3,1,8 2
3 3 1,2,1,3
8 4 9,1,1
Chục Số Đơn vị
7 5
8 6 9,9
7 8,5
7,8 8 4,6,8,2
9,6,4,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 21/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 08
250N 095
500N 648090997565
1TR 0394
2,5TR 59637949767712978516814147194199930
5TR 4128465655
10TR 51582
40TR 24112
ĐB
481223
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/08/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8
4 1 6,4,2
8,1 2 9,3
2 3 7,0
9,1,8 4 1
Chục Số Đơn vị
9,6,5 5 5
7,1 6 5
3 7 6
0 8 0,4,2
9,2 9 5,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 14/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 33
250N 317
500N 718727137557
1TR 0318
2,5TR 94577433976645111023479636473950716
5TR 3886487318
10TR 49937
40TR 44019
ĐB
944069
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/08/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0
5 1 7,3,8,6,8,9
2 3
3,1,2,6 3 3,9,7
6 4
Chục Số Đơn vị
5 7,1
1 6 3,4,9
1,8,5,7,9,3 7 7
1,1 8 7
3,1,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 07/08/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 98
250N 779
500N 026197582818
1TR 9573
2,5TR 72467001043568490801376194339731023
5TR 2171369994
10TR 41700
40TR 97938
ĐB
685529
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/08/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,1,0
6,0 1 8,9,3
2 3,9
7,2,1 3 8
0,8,9 4
Chục Số Đơn vị
5 8
6 1,7
6,9 7 9,3
9,5,1,3 8 4
7,1,2 9 8,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755