Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Phú Yên - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 07
250N 016
500N 543334948896
1TR 3081
2,5TR 10526258362509309691951669612720923
5TR 0687067159
10TR 10192
40TR 86154
ĐB
497793
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
8,9 1 6
9 2 6,7,3
3,9,2,9 3 3,6
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4
1,9,2,3,6 6 6
0,2 7 0
8 1
5 9 4,6,3,1,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 16
250N 802
500N 413691736072
1TR 8022
2,5TR 09668868231741644058699932254014963
5TR 6321765117
10TR 61409
40TR 57955
ĐB
323499
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/12/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,9
1 6,6,7,7
0,7,2 2 2,3
7,2,9,6 3 6
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5
1,3,1 6 8,3
1,1 7 3,2
6,5 8
0,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 28/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 50
250N 666
500N 507686089181
1TR 6328
2,5TR 40676416190068936521914860535439096
5TR 0388839639
10TR 07571
40TR 00502
ĐB
557810
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 28/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8,2
8,2,7 1 9,0
0 2 8,1
3 9
5 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4
6,7,7,8,9 6 6
7 6,6,1
0,2,8 8 1,9,6,8
1,8,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 21/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 38
250N 625
500N 426614836227
1TR 4595
2,5TR 73373221113218937012111883918494366
5TR 2628355020
10TR 07672
40TR 50967
ĐB
376288
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 21/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 1 1,2
1,7 2 5,7,0
8,7,8 3 8
8 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5
6,6 6 6,6,7
2,6 7 3,2
3,8,8 8 3,9,8,4,3,8
8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 14/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 87
250N 358
500N 629368934074
1TR 8000
2,5TR 61937729641876240163351448228100325
5TR 7697103266
10TR 71757
40TR 68436
ĐB
974705
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
8,7 1
6 2 5
9,9,6 3 7,6
7,6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 8,7
6,3 6 4,2,3,6
8,3,5 7 4,1
5 8 7,1
9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 07/11/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 21
250N 676
500N 838219284825
1TR 6481
2,5TR 88261369444675529869977760855090834
5TR 5152787849
10TR 37431
40TR 77913
ĐB
771195
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/11/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
2,8,6,3 1 3
8 2 1,8,5,7
1 3 4,1
4,3 4 4,9
Chục Số Đơn vị
2,5,9 5 5,0
7,7 6 1,9
2 7 6,6
2 8 2,1
6,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 31/10/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 37
250N 749
500N 024047951514
1TR 2484
2,5TR 52336904911998450941947229692335582
5TR 2142863358
10TR 51857
40TR 33851
ĐB
783630
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/10/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
9,4,5 1 4
2,8 2 2,3,8
2 3 7,6,0
1,8,8 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,1
3 6
3,5 7
2,5 8 4,4,2
4 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755