Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 43
250N 004
500N 082193347760
1TR 9636
2,5TR 18081644884784113299819188045613703
5TR 3222314176
10TR 67876
40TR 44115
ĐB
984658
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,3
2,8,4 1 8,5
2 1,3
4,0,2 3 4,6
0,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,8
3,5,7,7 6 0
7 6,6
8,1,5 8 1,8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 24
250N 030
500N 233572629184
1TR 6551
2,5TR 45694853423299627496192739405671712
5TR 1987213877
10TR 41171
40TR 19967
ĐB
632127
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,7 1 2
6,4,1,7 2 4,7
7 3 0,5
2,8,9 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 1,6
9,9,5 6 2,7
7,6,2 7 3,2,7,1
8 4
9 4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 48
250N 989
500N 681108159989
1TR 4128
2,5TR 46858059356445240758299895152021806
5TR 1996758722
10TR 20938
40TR 60758
ĐB
760075
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1 1 1,5
5,2 2 8,0,2
3 5,8
4 8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5 8,2,8,8
0 6 7
6 7 5
4,2,5,5,3,5 8 9,9,9
8,8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 14
250N 002
500N 862007878507
1TR 8031
2,5TR 37453651990041275170511732473052722
5TR 3094903464
10TR 13230
40TR 60610
ĐB
591812
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,3,3,1 0 2,7
3 1 4,2,0,2
0,1,2,1 2 0,2
5,7 3 1,0,0
1,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3
6 4
8,0 7 0,3
8 7
9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 68
250N 827
500N 628605926719
1TR 1472
2,5TR 36231511169476358228356664331601490
5TR 7639237304
10TR 28963
40TR 96947
ĐB
112673
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
3 1 9,6,6
9,7,9 2 7,8
6,6,7 3 1
0 4 7
Chục Số Đơn vị
5
8,1,6,1 6 8,3,6,3
2,4 7 2,3
6,2 8 6
1 9 2,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 01/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 75
250N 395
500N 029875281106
1TR 1663
2,5TR 79230793722400528168859052369935689
5TR 0097951198
10TR 03290
40TR 70416
ĐB
353596
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6,5,5
1 6
7 2 8
6 3 0
4
Chục Số Đơn vị
7,9,0,0 5
0,1,9 6 3,8
7 5,2,9
9,2,6,9 8 9
9,8,7 9 5,8,9,8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 83
250N 993
500N 783792817632
1TR 4581
2,5TR 54835197432503896823667380708762528
5TR 6607035839
10TR 32589
40TR 98040
ĐB
250989
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
8,8 1
3 2 3,8
8,9,4,2 3 7,2,5,8,8,9
4 3,0
Chục Số Đơn vị
3 5
6
3,8 7 0
3,3,2 8 3,1,1,7,9,9
3,8,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755