Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 59
250N 611
500N 954299168042
1TR 5197
2,5TR 92706730084330895567879361940618310
5TR 9774151289
10TR 85205
40TR 36641
ĐB
867728
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,8,8,6,5
1,4,4 1 1,6,0
4,4 2 8
3 6
4 2,2,1,1
Chục Số Đơn vị
0 5 9
1,0,3,0 6 7
9,6 7
0,0,2 8 9
5,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 10
250N 499
500N 005663142853
1TR 1658
2,5TR 71437983780610987328501112351469347
5TR 2520997877
10TR 77670
40TR 49954
ĐB
429399
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 9,9
1 1 0,4,1,4
2 8
5 3 7
1,1,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 6,3,8,4
5 6
3,4,7 7 8,7,0
5,7,2 8
9,0,0,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 10
250N 891
500N 207185342611
1TR 2612
2,5TR 86455938885669618314773298557558686
5TR 8839994818
10TR 58258
40TR 47664
ĐB
294029
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
9,7,1 1 0,1,2,4,8
1 2 9,9
3 4
3,1,6 4
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,8
9,8 6 4
7 1,5
8,1,5 8 8,6
2,9,2 9 1,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 31
250N 500
500N 926119118935
1TR 4114
2,5TR 76585353212807758862901768257881367
5TR 0408529102
10TR 06010
40TR 78527
ĐB
520062
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,2
3,6,1,2 1 1,4,0
6,0,6 2 1,7
3 1,5
1 4
Chục Số Đơn vị
3,8,8 5
7 6 1,2,7,2
7,6,2 7 7,6,8
7 8 5,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 27/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 33
250N 695
500N 498001231166
1TR 8756
2,5TR 03683545815474408767735582724406462
5TR 9307875146
10TR 92687
40TR 94851
ĐB
284882
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,5 1
6,8 2 3
3,2,8 3 3
4,4 4 4,4,6
Chục Số Đơn vị
9 5 6,8,1
6,5,4 6 6,7,2
6,8 7 8
5,7 8 0,3,1,7,2
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 64
250N 634
500N 575360034304
1TR 6897
2,5TR 36842325997032463454899174902438683
5TR 6605847588
10TR 66455
40TR 91706
ĐB
204032
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,6
1 7
4,3 2 4,4
5,0,8 3 4,2
6,3,0,2,5,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 3,4,8,5
0 6 4
9,1 7
5,8 8 3,8
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 73
250N 506
500N 557047338675
1TR 1705
2,5TR 66575862242055757270925755984856535
5TR 4587159077
10TR 96281
40TR 52584
ĐB
640728
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 6,5
7,8 1
2 4,8
7,3 3 3,5
2,8 4 8
Chục Số Đơn vị
7,0,7,7,3 5 7
0 6
5,7 7 3,0,5,5,0,5,1,7
4,2 8 1,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755