Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 15
250N 036
500N 464892503838
1TR 6211
2,5TR 87483887425629615808409704319434286
5TR 9261568612
10TR 14656
40TR 46249
ĐB
706092
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8
1 1 5,1,5,2
4,1,9 2
8 3 6,8
9 4 8,2,9
Chục Số Đơn vị
1,1 5 0,6
3,9,8,5 6
7 0
4,3,0 8 3,6
4 9 6,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 61
250N 489
500N 855244643824
1TR 3405
2,5TR 17033555430903113812176087410659531
5TR 0719223676
10TR 85035
40TR 45504
ĐB
143106
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,6,4,6
6,3,3 1 2
5,1,9 2 4
3,4 3 3,1,1,5
6,2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 2
0,7,0 6 1,4
7 6
0 8 9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 26
250N 715
500N 518440653131
1TR 4276
2,5TR 04751158824778631959418593426549025
5TR 6703411440
10TR 40211
40TR 17545
ĐB
189383
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,5,1 1 5,1
8 2 6,5
8 3 1,4
8,3 4 0,5
Chục Số Đơn vị
1,6,6,2,4 5 1,9,9
2,7,8 6 5,5
7 6
8 4,2,6,3
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 02/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 76
250N 128
500N 268639790425
1TR 5035
2,5TR 26919537484938326390510349043775704
5TR 6376729769
10TR 12351
40TR 17275
ĐB
725861
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
5,6 1 9
2 8,5
8 3 5,4,7
3,0 4 8
Chục Số Đơn vị
2,3,7 5 1
7,8 6 7,9,1
3,6 7 6,9,5
2,4 8 6,3
7,1,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 26/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 37
250N 064
500N 342557776369
1TR 6351
2,5TR 74388916213644094862914681811861943
5TR 9800990732
10TR 25889
40TR 05766
ĐB
793295
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/01/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
5,2 1 8
6,3 2 5,1
4 3 7,2
6 4 0,3
Chục Số Đơn vị
2,9 5 1
6 6 4,9,2,8,6
3,7 7 7
8,6,1 8 8,9
6,0,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 40
250N 976
500N 228028343543
1TR 3102
2,5TR 24998090205126647561684164298345653
5TR 9034909516
10TR 79575
40TR 51366
ĐB
385198
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/01/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,8,2 0 2
6 1 6,6
0 2 0
4,8,5 3 4
3 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
7 5 3
7,6,1,1,6 6 6,1,6
7 6,5
9,9 8 0,3
4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 35
250N 411
500N 649960876447
1TR 8206
2,5TR 78494909619937182861620532799730015
5TR 9403993804
10TR 34584
40TR 16332
ĐB
413037
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/01/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,4
1,6,7,6 1 1,5
3 2
5 3 5,9,2,7
9,0,8 4 7
Chục Số Đơn vị
3,1 5 3
0 6 1,1
8,4,9,3 7 1
8 7,4
9,3 9 9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755