Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 75
250N 948
500N 222536094287
1TR 4662
2,5TR 55618326942592609462061469866851894
5TR 6501704262
10TR 29944
40TR 91920
ĐB
809490
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 9
1 8,7
6,6,6 2 5,6,0
3
9,9,4 4 8,6,4
Chục Số Đơn vị
7,2 5
2,4 6 2,2,8,2
8,1 7 5
4,1,6 8 7
0 9 4,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 56
250N 064
500N 186962096929
1TR 5227
2,5TR 58372487867572757454994763725794615
5TR 1642878129
10TR 34641
40TR 14509
ĐB
974278
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
4 1 5
7 2 9,7,7,8,9
3
6,5 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,4,7
5,8,7 6 4,9
2,2,5 7 2,6,8
2,7 8 6
6,0,2,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 16
250N 059
500N 326657589084
1TR 6169
2,5TR 95853864861278908910180878737797752
5TR 5728251615
10TR 38290
40TR 29990
ĐB
648970
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9,9,7 0
1 6,0,5
5,8 2
5 3
8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,8,3,2
1,6,8 6 6,9
8,7 7 7,0
5 8 4,6,9,7,2
5,6,8 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 01/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 17
250N 650
500N 628192375398
1TR 7953
2,5TR 12589371314168977664645115515152122
5TR 9822498984
10TR 96629
40TR 04572
ĐB
173882
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
8,3,1,5 1 7,1
2,7,8 2 2,4,9
5 3 7,1
6,2,8 4
Chục Số Đơn vị
5 0,3,1
6 4
1,3 7 2
9 8 1,9,9,4,2
8,8,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 15
250N 036
500N 464892503838
1TR 6211
2,5TR 87483887425629615808409704319434286
5TR 9261568612
10TR 14656
40TR 46249
ĐB
706092
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8
1 1 5,1,5,2
4,1,9 2
8 3 6,8
9 4 8,2,9
Chục Số Đơn vị
1,1 5 0,6
3,9,8,5 6
7 0
4,3,0 8 3,6
4 9 6,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 61
250N 489
500N 855244643824
1TR 3405
2,5TR 17033555430903113812176087410659531
5TR 0719223676
10TR 85035
40TR 45504
ĐB
143106
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,6,4,6
6,3,3 1 2
5,1,9 2 4
3,4 3 3,1,1,5
6,2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 2
0,7,0 6 1,4
7 6
0 8 9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 26
250N 715
500N 518440653131
1TR 4276
2,5TR 04751158824778631959418593426549025
5TR 6703411440
10TR 40211
40TR 17545
ĐB
189383
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,5,1 1 5,1
8 2 6,5
8 3 1,4
8,3 4 0,5
Chục Số Đơn vị
1,6,6,2,4 5 1,9,9
2,7,8 6 5,5
7 6
8 4,2,6,3
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755