Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 23
250N 909
500N 339818030342
1TR 6374
2,5TR 47223377034188858991875948802779466
5TR 8681480049
10TR 12463
40TR 56260
ĐB
133103
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,3,3,3
9 1 4
4 2 3,3,7
2,0,2,0,6,0 3
7,9,1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,3,0
2 7 4
9,8 8 8
0,4 9 8,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 12
250N 906
500N 197240735494
1TR 5430
2,5TR 52351060649555476957381259428527956
5TR 1871196851
10TR 23446
40TR 80612
ĐB
486236
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
5,1,5 1 2,1,2
1,7,1 2 5
7 3 0,6
9,6,5 4 6
Chục Số Đơn vị
2,8 5 1,4,7,6,1
0,5,4,3 6 4
5 7 2,3
8 5
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 98
250N 986
500N 941139189465
1TR 5844
2,5TR 44744317428171087520941953746328319
5TR 4818788120
10TR 36661
40TR 64883
ĐB
434602
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2,2 0 2
1,6 1 1,8,0,9
4,0 2 0,0
6,8 3
4,4 4 4,4,2
Chục Số Đơn vị
6,9 5
8 6 5,3,1
8 7
9,1 8 6,7,3
1 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 00
250N 848
500N 582755957194
1TR 4578
2,5TR 05658854281398541537103661760670618
5TR 9721438009
10TR 83765
40TR 20929
ĐB
987446
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,9
1 8,4
2 7,8,9
3 7
9,1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
9,8,6 5 8
6,0,4 6 6,5
2,3 7 8
4,7,5,2,1 8 5
0,2 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 98
250N 409
500N 828355741897
1TR 1118
2,5TR 81972490803786308939064125505107436
5TR 8321022328
10TR 27744
40TR 12392
ĐB
516541
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
5,4 1 8,2,0
7,1,9 2 8
8,6 3 9,6
7,4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5 1
3 6 3
9 7 4,2
9,1,2 8 3,0
0,3 9 8,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 21
250N 761
500N 383212362544
1TR 3056
2,5TR 10472047261085509766252379639773008
5TR 5450609687
10TR 62274
40TR 26511
ĐB
056234
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,6
2,6,1 1 1
3,7 2 1,6
3 2,6,7,4
4,7,3 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
3,5,2,6,0 6 1,6
3,9,8 7 2,4
0 8 7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 15
250N 023
500N 889849898638
1TR 4424
2,5TR 94915206610137707814035071492208964
5TR 4570655959
10TR 59376
40TR 69680
ĐB
759041
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,6
6,4 1 5,5,4
2 2 3,4,2
2 3 8
2,1,6 4 1
Chục Số Đơn vị
1,1 5 9
0,7 6 1,4
7,0 7 7,6
9,3 8 9,0
8,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755