Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 64
250N 634
500N 575360034304
1TR 6897
2,5TR 36842325997032463454899174902438683
5TR 6605847588
10TR 66455
40TR 91706
ĐB
204032
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,6
1 7
4,3 2 4,4
5,0,8 3 4,2
6,3,0,2,5,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 3,4,8,5
0 6 4
9,1 7
5,8 8 3,8
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 73
250N 506
500N 557047338675
1TR 1705
2,5TR 66575862242055757270925755984856535
5TR 4587159077
10TR 96281
40TR 52584
ĐB
640728
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 6,5
7,8 1
2 4,8
7,3 3 3,5
2,8 4 8
Chục Số Đơn vị
7,0,7,7,3 5 7
0 6
5,7 7 3,0,5,5,0,5,1,7
4,2 8 1,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 83
250N 236
500N 521636747286
1TR 9903
2,5TR 30378187977643409249876484349872432
5TR 1909081859
10TR 94373
40TR 62721
ĐB
409386
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
2 1 6
3 2 1
8,0,7 3 6,4,2
7,3 4 9,8
Chục Số Đơn vị
5 9
3,1,8,8 6
9 7 4,8,3
7,4,9 8 3,6,6
4,5 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 30/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 02
250N 356
500N 844122300394
1TR 7667
2,5TR 89172678615179451144742039530290450
5TR 2224270671
10TR 10746
40TR 79553
ĐB
185628
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 2,3,2
4,6,7 1
0,7,0,4 2 8
0,5 3 0
9,9,4 4 1,4,2,6
Chục Số Đơn vị
5 6,0,3
5,4 6 7,1
6 7 2,1
2 8
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 30
250N 014
500N 145969642350
1TR 6882
2,5TR 88692109723360326972705214208998010
5TR 2195894222
10TR 71170
40TR 14969
ĐB
055705
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,1,7 0 3,5
2 1 4,0
8,9,7,7,2 2 1,2
0 3 0
1,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,0,8
6 4,9
7 2,2,0
5 8 2,9
5,8,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 86
250N 952
500N 191478407263
1TR 3010
2,5TR 66730214283449747593121827479054752
5TR 9400277124
10TR 54439
40TR 55866
ĐB
058335
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1,3,9 0 2
1 4,0
5,8,5,0 2 8,4
6,9 3 0,9,5
1,2 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 2,2
8,6 6 3,6
9 7
2 8 6,2
3 9 7,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 07
250N 424
500N 328591577816
1TR 8607
2,5TR 47117754313971503869115250380377641
5TR 4302910308
10TR 50656
40TR 21145
ĐB
375419
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/12/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,3,8
3,4 1 6,7,5,9
2 4,5,9
0 3 1
2 4 1,5
Chục Số Đơn vị
8,1,2,4 5 7,6
1,5 6 9
0,5,0,1 7
0 8 5
6,2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755