Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 85
250N 618
500N 370073414233
1TR 8997
2,5TR 08067861260628692239776146662218831
5TR 3858918105
10TR 98259
40TR 84304
ĐB
795055
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,4
4,3 1 8,4
2 2 6,2
3 3 3,9,1
1,0 4 1
Chục Số Đơn vị
8,0,5 5 9,5
2,8 6 7
9,6 7
1 8 5,6,9
3,8,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 44
250N 533
500N 780187468220
1TR 6259
2,5TR 77264078330553363664908989324312624
5TR 3953792742
10TR 37544
40TR 99682
ĐB
565937
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0 1
4,8 2 0,4
3,3,3,4 3 3,3,3,7,7
4,6,6,2,4 4 4,6,3,2,4
Chục Số Đơn vị
5 9
4 6 4,4
3,3 7
9 8 2
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 93
250N 235
500N 426217370896
1TR 5968
2,5TR 16678883278821049445754148235890491
5TR 6092422099
10TR 46811
40TR 92020
ĐB
807756
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2 0
9,1 1 0,4,1
6 2 7,4,0
9 3 5,7
1,2 4 5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8,6
9,5 6 2,8
3,2 7 8
6,7,5 8
9 9 3,6,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 59
250N 611
500N 954299168042
1TR 5197
2,5TR 92706730084330895567879361940618310
5TR 9774151289
10TR 85205
40TR 36641
ĐB
867728
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,8,8,6,5
1,4,4 1 1,6,0
4,4 2 8
3 6
4 2,2,1,1
Chục Số Đơn vị
0 5 9
1,0,3,0 6 7
9,6 7
0,0,2 8 9
5,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 10
250N 499
500N 005663142853
1TR 1658
2,5TR 71437983780610987328501112351469347
5TR 2520997877
10TR 77670
40TR 49954
ĐB
429399
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 9,9
1 1 0,4,1,4
2 8
5 3 7
1,1,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 6,3,8,4
5 6
3,4,7 7 8,7,0
5,7,2 8
9,0,0,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 10
250N 891
500N 207185342611
1TR 2612
2,5TR 86455938885669618314773298557558686
5TR 8839994818
10TR 58258
40TR 47664
ĐB
294029
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
9,7,1 1 0,1,2,4,8
1 2 9,9
3 4
3,1,6 4
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,8
9,8 6 4
7 1,5
8,1,5 8 8,6
2,9,2 9 1,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 31
250N 500
500N 926119118935
1TR 4114
2,5TR 76585353212807758862901768257881367
5TR 0408529102
10TR 06010
40TR 78527
ĐB
520062
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/02/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,2
3,6,1,2 1 1,4,0
6,0,6 2 1,7
3 1,5
1 4
Chục Số Đơn vị
3,8,8 5
7 6 1,2,7,2
7,6,2 7 7,6,8
7 8 5,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755