Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 69
250N 170
500N 274890815368
1TR 0630
2,5TR 74319465514193095758238391924034317
5TR 0422693593
10TR 53910
40TR 46016
ĐB
749535
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/10/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,3,4,1 0
8,5 1 9,7,0,6
2 6
9 3 0,0,9,5
4 8,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8
2,1 6 9,8
1 7 0
4,6,5 8 1
6,1,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 76
250N 088
500N 730803230005
1TR 7502
2,5TR 58876004606358794804636343863329289
5TR 8943939661
10TR 21355
40TR 61432
ĐB
763134
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/10/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,5,2,4
6 1
0,3 2 3
2,3 3 4,3,9,2,4
0,3,3 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5
7,7 6 0,1
8 7 6,6
8,0 8 8,7,9
8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 65
250N 048
500N 158999503631
1TR 4336
2,5TR 45369971088708550701297661169242675
5TR 2319944773
10TR 78952
40TR 37623
ĐB
816156
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,1
3,0 1
9,5 2 3
7,2 3 1,6
4 8
Chục Số Đơn vị
6,8,7 5 0,2,6
3,6,5 6 5,9,6
7 5,3
4,0 8 9,5
8,6,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 92
250N 571
500N 908525655669
1TR 5609
2,5TR 34439871007583180035176210944530214
5TR 2478693205
10TR 19219
40TR 07096
ĐB
270160
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 9,0,5
7,3,2 1 4,9
9 2 1
3 9,1,5
1 4 5
Chục Số Đơn vị
8,6,3,4,0 5
8,9 6 5,9,0
7 1
8 5,6
6,0,3,1 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 76
250N 314
500N 685879386232
1TR 0374
2,5TR 00069001594447500917846010051711977
5TR 0976639001
10TR 82092
40TR 69533
ĐB
812452
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0 1 4,7,7
3,9,5 2
3 3 8,2,3
1,7 4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,9,2
7,6 6 9,6
1,1,7 7 6,4,5,7
5,3 8
6,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 59
250N 654
500N 092119488964
1TR 3431
2,5TR 77238237780435161315035145637761414
5TR 7698312636
10TR 85959
40TR 61334
ĐB
642240
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,3,5 1 5,4,4
2 1
8 3 1,8,6,4
5,6,1,1,3 4 8,0
Chục Số Đơn vị
1 5 9,4,1,9
3 6 4
7 7 8,7
4,3,7 8 3
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 11
250N 094
500N 675416832332
1TR 8039
2,5TR 00134214235966235303880677259052824
5TR 9531838714
10TR 89671
40TR 12178
ĐB
237488
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
1,7 1 1,8,4
3,6 2 3,4
8,2,0 3 2,9,4
9,5,3,2,1 4
Chục Số Đơn vị
5 4
6 2,7
6 7 1,8
1,7,8 8 3,8
3 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755