Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/08/2022

Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 75
250N 412
500N 195740975786
1TR 5610
2,5TR 88159626532075451246622724348817270
5TR 6242056461
10TR 27953
40TR 82173
ĐB
759010
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,2,1 0
6 1 2,0,0
1,7 2 0
5,5,7 3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 7,9,3,4,3
8,4 6 1
5,9 7 5,2,0,3
8 8 6,8
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 04
250N 704
500N 636802596821
1TR 6300
2,5TR 48635759620330177594912884376946092
5TR 3674919445
10TR 77301
40TR 13548
ĐB
786142
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,4,0,1,1
2,0,0 1
6,9,4 2 1
3 5
0,0,9 4 9,5,8,2
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
6 8,2,9
7
6,8,4 8 8
5,6,4 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 47
250N 145
500N 960676904835
1TR 1208
2,5TR 71528164319032426678688979840206714
5TR 5595290602
10TR 61372
40TR 31228
ĐB
321311
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,8,2,2
3,1 1 4,1
0,5,0,7 2 8,4,8
3 5,1
2,1 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 2
0 6
4,9 7 8,2
0,2,7,2 8
9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 16
250N 871
500N 493744918436
1TR 0430
2,5TR 08078420685197503930347447884639158
5TR 0097392473
10TR 45794
40TR 38949
ĐB
268976
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
7,9 1 6
2
7,7 3 7,6,0,0
4,9 4 4,6,9
Chục Số Đơn vị
7 5 8
1,3,4,7 6 8
3 7 1,8,5,3,3,6
7,6,5 8
4 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 50
250N 561
500N 458486073530
1TR 9493
2,5TR 99146249529269146127608515567524657
5TR 1735101909
10TR 19945
40TR 21006
ĐB
839965
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 7,9,6
6,9,5,5 1
5 2 7
9 3 0
8 4 6,5
Chục Số Đơn vị
7,4,6 5 0,2,1,7,1
4,0 6 1,5
0,2,5 7 5
8 4
0 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 01/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 69
250N 805
500N 036526582165
1TR 3530
2,5TR 55548153246105002378604720755615618
5TR 1850162191
10TR 31794
40TR 94740
ĐB
833422
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0 5,1
0,9 1 8
7,2 2 4,2
3 0
2,9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
0,6,6 5 8,0,6
5 6 9,5,5
7 8,2
5,4,7,1 8
6 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 14
250N 248
500N 993236152937
1TR 4566
2,5TR 09788292031808551471855315371034474
5TR 8162880454
10TR 12236
40TR 78952
ĐB
738448
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
7,3 1 4,5,0
3,5 2 8
0 3 2,7,1,6
1,7,5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,2
6,3 6 6
3 7 1,4
4,8,2,4 8 8,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755