Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 05609933
G.Sáu 899689390
G.Năm 545132890892429014487357
G.Tư 9186176393851320
G.Ba 632546582939579269172006391422
G.Nhì 2493327395
G.Nhất 29822
ĐB
29379
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,9,9,2 0 5
5 1 7
9,2,2 2 0,9,2,2
3,6,6,3 3 3,3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
0,8,9 5 1,7,4
8 6 0,3,3
5,1 7 9,9
4 8 9,9,6,5
9,9,8,8,2,7,7 9 9,9,0,2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 58283564
G.Sáu 756690503
G.Năm 409082410310637815753896
G.Tư 1452523050832320
G.Ba 647619439209089570150692083467
G.Nhì 5572056680
G.Nhất 71212
ĐB
90649
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,1,3,2,2,2,8 0 3
4,6 1 0,5,2
5,9,1 2 8,0,0,0
0,8 3 5,0
6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 8,6,2
5,9 6 4,1,7
6 7 8,5
5,2,7 8 3,9,0
8,4 9 0,0,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 21599503
G.Sáu 142732198
G.Năm 584833899405830174202661
G.Tư 1449239978717371
G.Ba 917982114605250095239254973943
G.Nhì 8828364571
G.Nhất 44708
ĐB
00312
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 3,5,1,8
2,0,6,7,7,7 1 2
4,3,1 2 1,0,3
0,2,4,8 3 2
4 2,8,9,6,9,3
Chục Số Đơn vị
9,0 5 9,0
4 6 1
7 1,1,1
9,4,9,0 8 9,3
5,8,4,9,4 9 5,8,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 96942909
G.Sáu 752057840
G.Năm 337257650633832638114220
G.Tư 7920902371318460
G.Ba 704174729917041288678784403831
G.Nhì 4585786656
G.Nhất 21141
ĐB
62135
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,2,6 0 9
1,3,4,3,4 1 1,7
5,7 2 9,6,0,0,3
3,2 3 3,1,1,5
9,4 4 0,1,4,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2,7,7,6
9,2,5 6 5,0,7
5,1,6,5 7 2
8
2,0,9 9 6,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 85514216
G.Sáu 460122532
G.Năm 654071278212953221606720
G.Tư 4114790003010473
G.Ba 278507827976809326213085565708
G.Nhì 8000990230
G.Nhất 35161
ĐB
59882
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,6,2,0,5,3 0 0,1,9,8,9
5,0,2,6 1 6,2,4
4,2,3,1,3,8 2 2,7,0,1
7 3 2,2,0
1 4 2,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,0,5
1 6 0,0,1
2 7 3,9
0 8 5,2
7,0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 49582620
G.Sáu 970842546
G.Năm 008333629225611571797774
G.Tư 6327752688138004
G.Ba 411974818330209406503897731619
G.Nhì 2683413884
G.Nhất 42692
ĐB
05667
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,5 0 4,9
1 5,3,9
4,6,9 2 6,0,5,7,6
8,1,8 3 4
7,0,3,8 4 9,2,6
Chục Số Đơn vị
2,1 5 8,0
2,4,2 6 2,7
2,9,7,6 7 0,9,4,7
5 8 3,3,4
4,7,0,1 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 86292810
G.Sáu 110477078
G.Năm 781928697366579771106682
G.Tư 5334185498688120
G.Ba 976848137867753206131321964710
G.Nhì 6133903320
G.Nhất 66285
ĐB
97041
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,1,2,1,2 0
4 1 0,0,9,0,3,9,0
8 2 9,8,0,0
5,1 3 4,9
3,5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 4,3
8,6 6 9,6,8
7,9 7 7,8,8
2,7,6,7 8 6,2,4,5
2,1,6,1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755