Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 20/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 77933913
G.Sáu 652729810
G.Năm 484426309577065949156153
G.Tư 6639653983478500
G.Ba 220008101157868698902033875326
G.Nhì 2851601426
G.Nhất 63165
ĐB
70964
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,3,0,0,9 0 0,0
1 1 3,0,5,1,6
5 2 9,6,6
9,1,5 3 9,0,9,9,8
4,6 4 4,7
Chục Số Đơn vị
1,6 5 2,9,3
2,1,2 6 8,5,4
7,7,4 7 7,7
6,3 8
3,2,5,3,3 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 17996385
G.Sáu 990475786
G.Năm 431723157929363218446497
G.Tư 7115949068135843
G.Ba 424873593184669001955019147172
G.Nhì 0071537358
G.Nhất 68404
ĐB
68586
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4
3,9 1 7,7,5,5,3,5
3,7 2 9
6,1,4 3 2,1
4,0 4 4,3
Chục Số Đơn vị
8,7,1,1,9,1 5 8
8,8 6 3,9
1,1,9,8 7 5,2
5 8 5,6,7,6
9,2,6 9 9,0,7,0,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 74965803
G.Sáu 428187412
G.Năm 978129170303982468366036
G.Tư 8124432621752281
G.Ba 040124049662097071658560643931
G.Nhì 2160416014
G.Nhất 84069
ĐB
72794
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/01/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,6,4
8,8,3 1 2,7,2,4
1,1 2 8,4,4,6
0,0 3 6,6,1
7,2,2,0,1,9 4
Chục Số Đơn vị
7,6 5 8
9,3,3,2,9,0 6 5,9
8,1,9 7 4,5
5,2 8 7,1,1
6 9 6,6,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 38648243
G.Sáu 563723137
G.Năm 226471260265316988035141
G.Tư 8176549820681389
G.Ba 876197634411483198539731005180
G.Nhì 4990846745
G.Nhất 24170
ĐB
59380
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/12/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,7,8 0 3,8
4 1 9,0
8 2 3,6
4,6,2,0,8,5 3 8,7
6,6,4 4 3,1,4,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 3
2,7 6 4,3,4,5,9,8
3 7 6,0
3,9,6,0 8 2,9,3,0,0
6,8,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 20621044
G.Sáu 733236963
G.Năm 519583321395954405067689
G.Tư 5847158085878272
G.Ba 926417850830249108345493263927
G.Nhì 1336446775
G.Nhất 85332
ĐB
51416
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/12/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1,8 0 6,8
4 1 0,6
6,3,7,3,3 2 0,7
3,6 3 3,6,2,4,2,2
4,4,3,6 4 4,4,7,1,9
Chục Số Đơn vị
9,9,7 5
3,0,1 6 2,3,4
4,8,2 7 2,5
0 8 9,0,7
8,4 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 89674262
G.Sáu 478396881
G.Năm 538977717486937184945009
G.Tư 7725775612947069
G.Ba 231162983395690821143230585706
G.Nhì 0657972188
G.Nhất 27434
ĐB
74825
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,5,6
8,7,7 1 6,4
4,6 2 5,5
3 3 3,4
9,9,1,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0,2 5 6
9,8,5,1,0 6 7,2,9
6 7 8,1,1,9
7,8 8 9,1,9,6,8
8,8,0,6,7 9 6,4,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 52240004
G.Sáu 499353222
G.Năm 259482966698177939896487
G.Tư 5292692110132912
G.Ba 704330484722751812252358586601
G.Nhì 4619643234
G.Nhất 21341
ĐB
57057
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,1
2,5,0,4 1 3,2
5,2,9,1 2 4,2,1,5
5,1,3 3 3,4
2,0,9,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,3,1,7
9,9 6
8,4,5 7 9
9 8 9,7,5
9,7,8 9 9,4,6,8,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755