Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Nam Định - 18/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 44971393
G.Sáu 897979581
G.Năm 273465036147043750880227
G.Tư 1522267939312502
G.Ba 140996932617323525960649547274
G.Nhì 0526051308
G.Nhất 25444
ĐB
57570
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 3,2,8
8,3 1 3
2,0 2 7,2,6,3
1,9,0,2 3 4,7,1
4,3,7,4 4 4,7,4
Chục Số Đơn vị
9 5
2,9 6 0
9,9,4,3,2 7 9,9,4,0
8,0 8 1,8
7,7,9 9 7,3,7,9,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 08689448
G.Sáu 880643489
G.Năm 979442262120700597119405
G.Tư 1723600177078139
G.Ba 977450860690078484925922623122
G.Nhì 6806289887
G.Nhất 91911
ĐB
47076
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 8,5,5,1,7,6
1,0,1 1 1,1
9,2,6 2 6,0,3,6,2
4,2 3 9
9,9 4 8,3,5
Chục Số Đơn vị
0,0,4 5
2,0,2,7 6 8,2
0,8 7 8,6
0,6,4,7 8 0,9,7
8,3 9 4,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 96471023
G.Sáu 717825425
G.Năm 865323459186379992842745
G.Tư 6109252907471139
G.Ba 178657822868740258380718780970
G.Nhì 5320256726
G.Nhất 89246
ĐB
06743
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4,7 0 9,2
1 0,7
0 2 3,5,5,9,8,6
2,5,4 3 9,8
8 4 7,5,5,7,0,6,3
Chục Số Đơn vị
2,2,4,4,6 5 3
9,8,2,4 6 5
4,1,4,8 7 0
2,3 8 6,4,7
9,0,2,3 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 25/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68409177
G.Sáu 967705404
G.Năm 312736645294277504152860
G.Tư 0570342415631970
G.Ba 778946214422240743146052144090
G.Nhì 3287426964
G.Nhất 46223
ĐB
30415
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6,7,7,4,9 0 5,4
9,2 1 5,4,5
2 7,4,1,3
6,2 3
0,6,9,2,9,4,1,7,6 4 0,4,0
Chục Số Đơn vị
0,7,1,1 5
6 8,7,4,0,3,4
7,6,2 7 7,5,0,0,4
6 8
9 1,4,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 16784636
G.Sáu 235816121
G.Năm 960241942098535806090472
G.Tư 8607937140392793
G.Ba 309105692901406784784524515333
G.Nhì 8020483379
G.Nhất 76196
ĐB
44971
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,9,7,6,4
2,7,7 1 6,6,0
0,7 2 1,9
9,3 3 6,5,9,3
9,0 4 6,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8
1,4,3,1,0,9 6
0 7 8,2,1,8,9,1
7,9,5,7 8
0,3,2,7 9 4,8,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 23311397
G.Sáu 413063891
G.Năm 404003194862573351628364
G.Tư 5543128840074955
G.Ba 740436368000185615299403945565
G.Nhì 1746078706
G.Nhất 18834
ĐB
98713
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8,6 0 7,6
3,9 1 3,3,9,3
6,6 2 3,9
2,1,1,6,3,4,4,1 3 1,3,9,4
6,3 4 0,3,3
Chục Số Đơn vị
5,8,6 5 5
0 6 3,2,2,4,5,0
9,0 7
8 8 8,0,5
1,2,3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 77061896
G.Sáu 104622010
G.Năm 526423631877003324889198
G.Tư 2746847420573300
G.Ba 127956834765312090388656022314
G.Nhì 1688377334
G.Nhất 04674
ĐB
64948
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,6 0 6,4,0
1 8,0,2,4
2,1 2 2
6,3,8 3 3,8,4
0,6,7,1,3,7 4 6,7,8
Chục Số Đơn vị
9 5 7
0,9,4 6 4,3,0
7,7,5,4 7 7,7,4,4
1,8,9,3,4 8 8,3
9 6,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755