Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 15/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 13779652
G.Sáu 121026567
G.Năm 217304780898715917693106
G.Tư 4569184513534889
G.Ba 823630511815616003830111213463
G.Nhì 8588589164
G.Nhất 61635
ĐB
40369
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 3,8,6,2
5,1 2 1,6
1,7,5,6,8,6 3 5
6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,3 5 2,9,3
9,2,0,1 6 7,9,9,3,3,4,9
7,6 7 7,3,8
7,9,1 8 9,3,5
5,6,6,8,6 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 08/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 24895866
G.Sáu 140887883
G.Năm 260586191376646477305679
G.Tư 8973263640153549
G.Ba 208141288790480761290540967246
G.Nhì 0360447710
G.Nhất 06115
ĐB
63333
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,8,1 0 5,9,4
1 9,5,4,0,5
2 4,9
8,7,3 3 0,6,3
2,6,1,0 4 0,9,6
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 8
6,7,3,4 6 6,4
8,8 7 6,9,3
5 8 9,7,3,7,0
8,1,7,4,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 01/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 70496819
G.Sáu 019239877
G.Năm 848278011359665954414180
G.Tư 4189885579702800
G.Ba 355408418627880367308678311313
G.Nhì 5244578001
G.Nhất 12229
ĐB
12612
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,7,0,4,8,3 0 1,0,1
0,4,0 1 9,9,3,2
8,1 2 9
8,1 3 9,0
4 9,1,0,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 9,9,5
8 6 8
7 7 0,7,0
6 8 2,0,9,6,0,3
4,1,1,3,5,5,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 25/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 43551023
G.Sáu 192342319
G.Năm 119237503229426314127585
G.Tư 7348372394687032
G.Ba 301659947559693266478099467715
G.Nhì 5879538612
G.Nhất 80957
ĐB
09743
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
1 0,9,2,5,2
9,4,9,1,3,1 2 3,9,3
4,2,6,2,9,4 3 2
9 4 3,2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
5,8,6,7,1,9 5 5,0,7
6 3,8,5
4,5 7 5
4,6 8 5
1,2 9 2,2,3,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 17181980
G.Sáu 439382725
G.Năm 979460343664480458471109
G.Tư 8722356536229776
G.Ba 653702896987605863042526147953
G.Nhì 5458791207
G.Nhất 34422
ĐB
91322
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 4,9,5,4,7
6 1 7,8,9
8,2,2,2,2 2 5,2,2,2,2
5 3 9,4
9,3,6,0,0 4 7
Chục Số Đơn vị
2,6,0 5 3
7 6 4,5,9,1
1,4,8,0 7 6,0
1 8 0,2,7
1,3,0,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 64520077
G.Sáu 526321995
G.Năm 050640794286628196506402
G.Tư 0930158793022080
G.Ba 993452138223746715992538285169
G.Nhì 3406956100
G.Nhất 10832
ĐB
98076
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,5,3,8,0 0 0,6,2,2,0
2,8 1
5,0,0,8,8,3 2 6,1
3 0,2
6 4 5,6
Chục Số Đơn vị
9,4 5 2,0
2,0,8,4,7 6 4,9,9
7,8 7 7,9,6
8 6,1,7,0,2,2
7,9,6,6 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 12283255
G.Sáu 950395845
G.Năm 667428305075686704779992
G.Tư 0761456278330419
G.Ba 138695457271317128104752503020
G.Nhì 9630301790
G.Nhất 86258
ĐB
90869
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,3,1,2,9 0 3
6 1 2,9,7,0
1,3,9,6,7 2 8,5,0
3,0 3 2,0,3
7 4 5
Chục Số Đơn vị
5,9,4,7,2 5 5,0,8
6 7,1,2,9,9
6,7,1 7 4,5,7,2
2,5 8
1,6,6 9 5,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755