Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 14/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 03398158
G.Sáu 481321424
G.Năm 685395536500135961605750
G.Tư 6838036175345331
G.Ba 995500528768380326409413833448
G.Nhì 0275543379
G.Nhất 00486
ĐB
59454
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6,5,5,8,4 0 3,0
8,8,2,6,3 1
2 1,4
0,5,5 3 9,8,4,1,8
2,3,5 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5 5 8,3,3,9,0,0,5,4
8 6 0,1
8 7 9
5,3,3,4 8 1,1,7,0,6
3,5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 38137935
G.Sáu 482573168
G.Năm 711297066852053033709649
G.Tư 3920131838265229
G.Ba 100565963827910487113758774483
G.Nhì 4374483152
G.Nhất 41670
ĐB
26547
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,2,1,7 0 6
1 1 3,2,8,0,1
8,1,5,5 2 0,6,9
1,7,8 3 8,5,0,8
4 4 9,4,7
Chục Số Đơn vị
3 5 2,6,2
0,2,5 6 8
8,4 7 9,3,0,0
3,6,1,3 8 2,7,3
7,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 79713853
G.Sáu 104844320
G.Năm 431621446966986081124610
G.Tư 6557542964151454
G.Ba 286686717414711136174601110279
G.Nhì 6906273744
G.Nhất 00802
ĐB
19237
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0 4,2
7,1,1 1 6,2,0,5,1,7,1
1,6,0 2 0,9
5 3 8,7
0,4,4,5,7,4 4 4,4,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,7,4
1,6 6 6,0,8,2
5,1,3 7 9,1,4,9
3,6 8
7,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 92424010
G.Sáu 075832375
G.Năm 957179532680065363413334
G.Tư 5488959622923714
G.Ba 701972402917888420247128833727
G.Nhì 6005042231
G.Nhất 99878
ĐB
76922
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1,8,5 0
7,4,3 1 0,4
9,4,3,9,2 2 9,4,7,2
5,5 3 2,4,1
3,1,2 4 2,0,1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 3,3,0
9 6
9,2 7 5,5,1,8
8,8,8,7 8 0,8,8,8
2 9 2,6,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 95974099
G.Sáu 459607700
G.Năm 798901744014895354938885
G.Tư 1580715467512983
G.Ba 098948568921669685135067077330
G.Nhì 1991753982
G.Nhất 98298
ĐB
11724
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0,8,7,3 0 7,0
5 1 4,3,7
8 2 4
5,9,8,1 3 0
7,1,5,9,2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,8 5 9,3,4,1
6 9
9,0,1 7 4,0
9 8 9,5,0,3,9,2
9,5,8,8,6 9 5,7,9,3,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 51816978
G.Sáu 046773149
G.Năm 472914281299171180695240
G.Tư 3595641382918579
G.Ba 688109600818951032933081422188
G.Nhì 6996918026
G.Nhất 16451
ĐB
35252
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 8
5,8,1,9,5,5 1 1,3,0,4
5 2 9,8,6
7,1,9 3
1 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1,1,2
4,2 6 9,9,9
7 8,3,9
7,2,0,8 8 1,8
6,4,2,9,6,7,6 9 9,5,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 09365476
G.Sáu 325892195
G.Năm 949197077686339785426448
G.Tư 5991063381963616
G.Ba 345867868864779571241383511414
G.Nhì 9959753685
G.Nhất 98000
ĐB
06380
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 9,7,0
9,9 1 6,4
9,4 2 5,4
3 3 6,3,5
5,2,1 4 2,8
Chục Số Đơn vị
2,9,3,8 5 4
3,7,8,9,1,8 6
0,9,9 7 6,9
4,8 8 6,6,8,5,0
0,7 9 2,5,1,7,1,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755