Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 09/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 52240004
G.Sáu 499353222
G.Năm 259482966698177939896487
G.Tư 5292692110132912
G.Ba 704330484722751812252358586601
G.Nhì 4619643234
G.Nhất 21341
ĐB
57057
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,1
2,5,0,4 1 3,2
5,2,9,1 2 4,2,1,5
5,1,3 3 3,4
2,0,9,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,3,1,7
9,9 6
8,4,5 7 9
9 8 9,7,5
9,7,8 9 9,4,6,8,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 85250717
G.Sáu 427937452
G.Năm 717251654923767825302804
G.Tư 1255446115123977
G.Ba 071352152253104808269436561619
G.Nhì 5113312554
G.Nhất 17336
ĐB
87485
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,4,4
6 1 7,2,9
5,7,1,2 2 5,7,3,2,6
2,3 3 7,0,5,3,6
0,0,5 4
Chục Số Đơn vị
8,2,6,5,3,6,8 5 2,5,4
2,3 6 5,1,5
0,1,2,3,7 7 2,8,7
7 8 5,5
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 25/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 44736326
G.Sáu 833331214
G.Năm 036996068760710451790112
G.Tư 6108549177186815
G.Ba 691100456534068510500150734991
G.Nhì 1195324697
G.Nhất 27324
ĐB
08816
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1,5 0 6,4,8,7
3,9,9 1 4,2,8,5,0,6
1 2 6,4
7,6,3,5 3 3,1
4,1,0,2 4 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 0,3
2,0,1 6 3,9,0,5,8
0,9 7 3,9
0,1,6 8
6,7 9 1,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 84599082
G.Sáu 558262712
G.Năm 127022349849941445418794
G.Tư 7512357362526597
G.Ba 087683538963003450132589658159
G.Nhì 1065879326
G.Nhất 77855
ĐB
98371
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3
4,7 1 2,4,2,3
8,6,1,1,5 2 6
7,0,1 3 4
8,3,1,9 4 9,1
Chục Số Đơn vị
5 5 9,8,2,9,8,5
9,2 6 2,8
9 7 0,3,1
5,6,5 8 4,2,9
5,4,8,5 9 0,4,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 54603199
G.Sáu 033357377
G.Năm 564178245937509619702117
G.Tư 2966098073460935
G.Ba 320139778299924148553639462547
G.Nhì 9883712660
G.Nhất 10466
ĐB
08391
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,8,6 0
3,4,9 1 7,3
8 2 4,4
3,1 3 1,3,7,5,7
5,2,2,9 4 1,6,7
Chục Số Đơn vị
3,5 5 4,7,5
9,6,4,6 6 0,6,0,6
5,7,3,1,4,3 7 7,0
8 0,2
9 9 9,6,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 71722808
G.Sáu 407429044
G.Năm 277522209758788047049335
G.Tư 7685848564295975
G.Ba 692062157779651941558358676878
G.Nhì 1469914801
G.Nhất 39587
ĐB
55858
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 8,7,4,6,1
7,5,0 1
7 2 8,9,0,9
3 5
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
7,3,8,8,7,5 5 8,1,5,8
0,8 6
0,7,8 7 1,2,5,5,7,8
2,0,5,7,5 8 0,5,5,6,7
2,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 93748397
G.Sáu 598063808
G.Năm 559819777565987765285059
G.Tư 6489092565371677
G.Ba 157553865608969865984261430508
G.Nhì 7807322472
G.Nhất 12258
ĐB
07157
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 4
7 2 8,5
9,8,6,7 3 7
7,1 4
Chục Số Đơn vị
6,2,5 5 9,5,6,8,7
5 6 3,5,9
9,7,7,3,7,5 7 4,7,7,7,3,2
9,0,9,2,9,0,5 8 3,9
5,8,6 9 3,7,8,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755