Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 04/11/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 71722808
G.Sáu 407429044
G.Năm 277522209758788047049335
G.Tư 7685848564295975
G.Ba 692062157779651941558358676878
G.Nhì 1469914801
G.Nhất 39587
ĐB
55858
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 8,7,4,6,1
7,5,0 1
7 2 8,9,0,9
3 5
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
7,3,8,8,7,5 5 8,1,5,8
0,8 6
0,7,8 7 1,2,5,5,7,8
2,0,5,7,5 8 0,5,5,6,7
2,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 28/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 93748397
G.Sáu 598063808
G.Năm 559819777565987765285059
G.Tư 6489092565371677
G.Ba 157553865608969865984261430508
G.Nhì 7807322472
G.Nhất 12258
ĐB
07157
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 4
7 2 8,5
9,8,6,7 3 7
7,1 4
Chục Số Đơn vị
6,2,5 5 9,5,6,8,7
5 6 3,5,9
9,7,7,3,7,5 7 4,7,7,7,3,2
9,0,9,2,9,0,5 8 3,9
5,8,6 9 3,7,8,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 21/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 84945456
G.Sáu 110455727
G.Năm 907653874193723308183906
G.Tư 6576540200654215
G.Ba 764247990337682725408941755043
G.Nhì 0586583567
G.Nhất 28088
ĐB
57349
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 6,2,3
1 0,8,5,7
0,8 2 7,4
9,3,0,4 3 3
8,9,5,2 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
5,6,1,6 5 4,6,5
5,7,0,7 6 5,5,7
2,8,1,6 7 6,6
1,8 8 4,7,2,8
4 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 03398158
G.Sáu 481321424
G.Năm 685395536500135961605750
G.Tư 6838036175345331
G.Ba 995500528768380326409413833448
G.Nhì 0275543379
G.Nhất 00486
ĐB
59454
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6,5,5,8,4 0 3,0
8,8,2,6,3 1
2 1,4
0,5,5 3 9,8,4,1,8
2,3,5 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5 5 8,3,3,9,0,0,5,4
8 6 0,1
8 7 9
5,3,3,4 8 1,1,7,0,6
3,5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/10/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 38137935
G.Sáu 482573168
G.Năm 711297066852053033709649
G.Tư 3920131838265229
G.Ba 100565963827910487113758774483
G.Nhì 4374483152
G.Nhất 41670
ĐB
26547
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,2,1,7 0 6
1 1 3,2,8,0,1
8,1,5,5 2 0,6,9
1,7,8 3 8,5,0,8
4 4 9,4,7
Chục Số Đơn vị
3 5 2,6,2
0,2,5 6 8
8,4 7 9,3,0,0
3,6,1,3 8 2,7,3
7,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 79713853
G.Sáu 104844320
G.Năm 431621446966986081124610
G.Tư 6557542964151454
G.Ba 286686717414711136174601110279
G.Nhì 6906273744
G.Nhất 00802
ĐB
19237
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0 4,2
7,1,1 1 6,2,0,5,1,7,1
1,6,0 2 0,9
5 3 8,7
0,4,4,5,7,4 4 4,4,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,7,4
1,6 6 6,0,8,2
5,1,3 7 9,1,4,9
3,6 8
7,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 92424010
G.Sáu 075832375
G.Năm 957179532680065363413334
G.Tư 5488959622923714
G.Ba 701972402917888420247128833727
G.Nhì 6005042231
G.Nhất 99878
ĐB
76922
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1,8,5 0
7,4,3 1 0,4
9,4,3,9,2 2 9,4,7,2
5,5 3 2,4,1
3,1,2 4 2,0,1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 3,3,0
9 6
9,2 7 5,5,1,8
8,8,8,7 8 0,8,8,8
2 9 2,6,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755