Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Nam Định - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 08654083
G.Sáu 679741845
G.Năm 413020999557804190440883
G.Tư 2225973938934075
G.Ba 156055608231226678120464288608
G.Nhì 1654635426
G.Nhất 78005
ĐB
00370
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,7 0 8,5,8,5
4,4 1 2
8,1,4 2 5,6,6
8,8,9 3 0,9
4 4 0,1,5,1,4,2,6
Chục Số Đơn vị
6,4,2,7,0,0 5 7
2,4,2 6 5
5 7 9,5,0
0,0 8 3,3,2
7,9,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 76315445
G.Sáu 849191024
G.Năm 169889408762790154252843
G.Tư 6364886732111681
G.Ba 967461557995688524192817526519
G.Nhì 4253309954
G.Nhất 71344
ĐB
96237
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
3,9,0,1,8 1 1,9,9
6 2 4,5
4,3 3 1,3,7
5,2,6,5,4 4 5,9,0,3,6,4
Chục Số Đơn vị
4,2,7 5 4,4
7,4 6 2,4,7
6,3 7 6,9,5
9,8 8 1,8
4,7,1,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 99330427
G.Sáu 956370377
G.Năm 190141377930433410799162
G.Tư 0445167498797857
G.Ba 256838199759483165344589515457
G.Nhì 4476724888
G.Nhất 64077
ĐB
70452
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 4,1
0 1
6,5 2 7
3,8,8 3 3,7,0,4,4
0,3,7,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6,7,7,2
5 6 2,7
2,7,3,5,9,5,6,7 7 0,7,9,4,9,7
8 8 3,3,8
9,7,7 9 9,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68900810
G.Sáu 209521997
G.Năm 241524689975784458367768
G.Tư 4996899175813443
G.Ba 046127793398947173932147409615
G.Nhì 8310586922
G.Nhất 70603
ĐB
19949
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 8,9,5,3
2,9,8 1 0,5,2,5
1,2 2 1,2
4,3,9,0 3 6,3
4,7 4 4,3,7,9
Chục Số Đơn vị
1,7,1,0 5
3,9 6 8,8,8
9,4 7 5,4
6,0,6,6 8 1
0,4 9 0,7,6,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 16261962
G.Sáu 438142508
G.Năm 755189190927743543978312
G.Tư 6611385875608625
G.Ba 433162607417200071624416845606
G.Nhì 8402269837
G.Nhất 87627
ĐB
02904
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 8,0,6,4
5,1 1 6,9,9,2,1,6
6,4,1,6,2 2 6,7,5,2,7
3 8,5,7
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
3,2 5 1,8
1,2,1,0 6 2,0,2,8
2,9,3,2 7 4
3,0,5,6 8
1,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 91312921
G.Sáu 123603919
G.Năm 144569306352479055071824
G.Tư 8260040649702455
G.Ba 638825365695705242242563522662
G.Nhì 4169859064
G.Nhất 71291
ĐB
54639
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,6,7 0 3,7,6,5
9,3,2,9 1 9
5,8,6 2 9,1,3,4,4
2,0 3 1,0,5,9
2,2,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5,0,3 5 2,5,6
0,5 6 0,2,4
0 7 0
9 8 2
2,1,3 9 1,0,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 23974122
G.Sáu 261724234
G.Năm 117780329908235163031361
G.Tư 1443527169249301
G.Ba 956637583178042711692055316952
G.Nhì 9265295297
G.Nhất 14539
ĐB
64652
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,3,1
4,6,5,6,7,0,3 1
2,3,4,5,5,5 2 3,2,4,4
2,0,4,6,5 3 4,2,1,9
2,3,2 4 1,3,2
Chục Số Đơn vị
5 1,3,2,2,2
6 1,1,3,9
9,7,9 7 7,1
0 8
6,3 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755