Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Long An - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N 56
200N 224
400N 574954849607
1TR 3478
3TR 83153360570524571222569429685132233
10TR 9797754431
15TR 11592
30TR 36734
ĐB
765578
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,3 1
2,4,9 2 4,2
5,3 3 3,1,4
2,8,3 4 9,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,7,1
5 6
0,5,7 7 8,7,8
7,7 8 4
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N 40
200N 800
400N 139205605778
1TR 4109
3TR 66023004552766311808519200974223419
10TR 8980865235
15TR 10854
30TR 65753
ĐB
569704
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0,6,2 0 0,9,8,8,4
1 9
9,4 2 3,0
2,6,5 3 5
5,0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,4,3
6 0,3
7 8
7,0,0 8
0,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1
100N 81
200N 446
400N 829442621335
1TR 3383
3TR 58946581087695992181412579387544812
10TR 7864220985
15TR 58950
30TR 86352
ĐB
522519
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
8,8 1 2,9
6,1,4,5 2
8 3 5
9 4 6,6,2
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5 9,7,0,2
4,4 6 2
5 7 5
0 8 1,3,1,5
5,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K5
100N 56
200N 203
400N 973840400424
1TR 8873
3TR 14979094933007690293672437857211717
10TR 7268436600
15TR 45026
30TR 17584
ĐB
565625
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,0
1 7
7 2 4,6,5
0,7,9,9,4 3 8
2,8,8 4 0,3
Chục Số Đơn vị
2 5 6
5,7,2 6
1 7 3,9,6,2
3 8 4,4
7 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K4
100N 39
200N 347
400N 965474977772
1TR 5192
3TR 92127857791523954189914045954426877
10TR 4213204321
15TR 18522
30TR 11432
ĐB
706387
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/03/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4
2 1
7,9,3,2,3 2 7,1,2
3 9,9,2,2
5,0,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
6
4,9,2,7,8 7 2,9,7
8 9,7
3,7,3,8 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N 90
200N 593
400N 333779352687
1TR 7586
3TR 46889934689194153737987938975036900
10TR 3813015041
15TR 86078
30TR 07272
ĐB
879406
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5,0,3 0 0,6
4,4 1
7 2
9,9 3 7,5,7,0
4 1,1
Chục Số Đơn vị
3 5 0
8,0 6 8
3,8,3 7 8,2
6,7 8 7,6,9
8 9 0,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N 62
200N 639
400N 600878536654
1TR 7344
3TR 67880201152473587751864125427765961
10TR 5543587645
15TR 16876
30TR 18730
ĐB
349403
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8,3
5,6 1 5,2
6,1 2
5,0 3 9,5,5,0
5,4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
1,3,3,4 5 3,4,1
7 6 2,1
7 7 7,6
0 8 0
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755