Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Long An - 20/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 49
200N 160
400N 294567142701
1TR 6455
3TR 61444223920744367824257189881625242
10TR 2442497036
15TR 96502
30TR 79843
ĐB
321930
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 1,2
0 1 4,8,6
9,4,0 2 4,4
4,4 3 6,0
1,4,2,2 4 9,5,4,3,2,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
1,3 6 0
7
1 8
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 50
200N 413
400N 858592998619
1TR 5110
3TR 70947987093306099409527155598584330
10TR 0198368447
15TR 38386
30TR 94093
ĐB
661433
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,6,3 0 9,9
1 3,9,0,5
2
1,8,9,3 3 0,3
4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,1,8 5 0
8 6 0
4,4 7
8 5,5,3,6
9,1,0,0 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 74
200N 786
400N 558844234113
1TR 8849
3TR 38676754896646791522712798559415144
10TR 8711468025
15TR 36045
30TR 89384
ĐB
654403
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
1 3,4
2 2 3,2,5
2,1,0 3
7,9,4,1,8 4 9,4,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5
8,7 6 7
6 7 4,6,9
8 8 6,8,9,4
4,8,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N 81
200N 017
400N 990503863483
1TR 6067
3TR 43057558691809677729519426841587716
10TR 9037469072
15TR 02928
30TR 83202
ĐB
547623
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
8 1 7,5,6
4,7,0 2 9,8,3
8,2 3
7 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1 5 7
8,9,1 6 7,9
1,6,5 7 4,2
2 8 1,6,3
6,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 13
200N 052
400N 627914577253
1TR 1307
3TR 15251274459395919011724457577234897
10TR 6686865555
15TR 52804
30TR 84406
ĐB
176870
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/12/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,4,6
5,1 1 3,1
5,7 2
1,5 3
0 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,5 5 2,7,3,1,9,5
0 6 8
5,0,9 7 9,2,0
6 8
7,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 90
200N 468
400N 885337063617
1TR 0720
3TR 48278582488322957682503431376737131
10TR 7435215806
15TR 13355
30TR 77554
ĐB
018531
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 6,6
3,3 1 7
8,5 2 0,9
5,4 3 1,1
5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 5 3,2,5,4
0,0 6 8,7
1,6 7 8
6,7,4 8 2
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/12/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 14
200N 867
400N 929874908076
1TR 8176
3TR 96767384552150580917711898281343049
10TR 3077730977
15TR 54358
30TR 83325
ĐB
903175
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
1 4,7,3
2 5
1 3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5,0,2,7 5 5,8
7,7 6 7,7
6,6,1,7,7 7 6,6,7,7,5
9,5 8 9
8,4 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755