Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 17/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N 38
200N 987
400N 011396135405
1TR 1990
3TR 28022404640697095652828125114082636
10TR 8529730867
15TR 58539
30TR 82418
ĐB
292377
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/02/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7,4 0 5
1 3,3,2,8
2,5,1 2 2
1,1 3 8,6,9
6 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 2
3 6 4,7
8,9,6,7 7 0,7
3,1 8 7
3 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 10/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N 00
200N 329
400N 649718284586
1TR 8236
3TR 94942720731768052081887387954810133
10TR 3470955475
15TR 60224
30TR 72026
ĐB
628605
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/02/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,9,5
8 1
4 2 9,8,4,6
7,3 3 6,8,3
2 4 2,8
Chục Số Đơn vị
7,0 5
8,3,2 6
9 7 3,5
2,3,4 8 6,0,1
2,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 03/02/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N 57
200N 122
400N 639006197363
1TR 7265
3TR 97088963887931003293434359207032246
10TR 4485730568
15TR 80907
30TR 31596
ĐB
114920
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,7,2 0 7
1 9,0
2 2 2,0
6,9 3 5
4 6
Chục Số Đơn vị
6,3 5 7,7
4,9 6 3,5,8
5,5,0 7 0
8,8,6 8 8,8
1 9 0,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 27/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N 26
200N 545
400N 269184726548
1TR 2291
3TR 40583318306477207652361220609496292
10TR 7902555313
15TR 01819
30TR 85633
ĐB
874063
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
9,9 1 3,9
7,7,5,2,9 2 6,2,5
8,1,3,6 3 0,3
9 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,2 5 2
2 6 3
7 2,2
4 8 3
1 9 1,1,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 20/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 49
200N 160
400N 294567142701
1TR 6455
3TR 61444223920744367824257189881625242
10TR 2442497036
15TR 96502
30TR 79843
ĐB
321930
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 1,2
0 1 4,8,6
9,4,0 2 4,4
4,4 3 6,0
1,4,2,2 4 9,5,4,3,2,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
1,3 6 0
7
1 8
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 50
200N 413
400N 858592998619
1TR 5110
3TR 70947987093306099409527155598584330
10TR 0198368447
15TR 38386
30TR 94093
ĐB
661433
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,6,3 0 9,9
1 3,9,0,5
2
1,8,9,3 3 0,3
4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,1,8 5 0
8 6 0
4,4 7
8 5,5,3,6
9,1,0,0 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/01/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 74
200N 786
400N 558844234113
1TR 8849
3TR 38676754896646791522712798559415144
10TR 8711468025
15TR 36045
30TR 89384
ĐB
654403
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
1 3,4
2 2 3,2,5
2,1,0 3
7,9,4,1,8 4 9,4,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5
8,7 6 7
6 7 4,6,9
8 8 6,8,9,4
4,8,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755