Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Kon Tum - 25/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 54
250N 178
500N 844365864792
1TR 6410
2,5TR 99599415789685715087162823024758564
5TR 8490996619
10TR 11035
40TR 08116
ĐB
045153
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1 0,9,6
9,8 2
4,5 3 5
5,6 4 3,7
Chục Số Đơn vị
3 5 4,7,3
8,1 6 4
5,8,4 7 8,8
7,7 8 6,7,2
9,0,1 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 18/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 05
250N 462
500N 539300205386
1TR 4930
2,5TR 23402899129411477061153547552685756
5TR 9953855270
10TR 39217
40TR 32864
ĐB
977947
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/02/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3,7 0 5,2
6 1 2,4,7
6,0,1 2 0,6
9 3 0,8
1,5,6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 4,6
8,2,5 6 2,1,4
1,4 7 0
3 8 6
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 81
250N 386
500N 831523771232
1TR 1723
2,5TR 93054933660425061685000110066323784
5TR 6718480252
10TR 35903
40TR 49049
ĐB
965046
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/02/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
8,1 1 5,1
3,5 2 3
2,6,0 3 2
5,8,8 4 9,6
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,0,2
8,6,4 6 6,3
7 7 7
8 1,6,5,4,4
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 04/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 605
500N 401146130442
1TR 6524
2,5TR 87444391578337178268163183914651669
5TR 0207699078
10TR 92358
40TR 22851
ĐB
795661
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/02/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
1,7,5,6 1 1,3,8
4 2 4
7,1 3
2,4 4 2,4,6
Chục Số Đơn vị
0 5 7,8,1
4,7 6 8,9,1
5 7 3,1,6,8
6,1,7,5 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 28/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 21
250N 972
500N 775454417527
1TR 3616
2,5TR 94822964555800295042203444285750726
5TR 4435703656
10TR 50144
40TR 35448
ĐB
244215
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/01/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,4 1 6,5
7,2,0,4 2 1,7,2,6
3
5,4,4 4 1,2,4,4,8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 4,5,7,7,6
1,2,5 6
2,5,5 7 2
4 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 21/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 21
250N 267
500N 736491517695
1TR 8803
2,5TR 31505782895872932645740993311039221
5TR 4114236299
10TR 69665
40TR 89378
ĐB
864267
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/01/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
2,5,2 1 0
4 2 1,9,1
0 3
6 4 5,2
Chục Số Đơn vị
9,0,4,6 5 1
6 7,4,5,7
6,6 7 8
7 8 9
8,2,9,9 9 5,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 14/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 98
250N 552
500N 380945208381
1TR 6780
2,5TR 05612618847356529761116278982815866
5TR 3981049983
10TR 11667
40TR 11774
ĐB
980888
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/01/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8,1 0 9
8,6 1 2,0
5,1 2 0,7,8
8 3
8,7 4
Chục Số Đơn vị
6 5 2
6 6 5,1,6,7
2,6 7 4
9,2,8 8 1,0,4,3,8
0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755