Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 98
250N 843
500N 795356890788
1TR 2927
2,5TR 96552943764095362494462166407980080
5TR 1348916211
10TR 37978
40TR 90178
ĐB
990669
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 1 6,1
5 2 7
4,5,5 3
9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 3,2,3
7,1 6 9
2 7 6,9,8,8
9,8,7,7 8 9,8,0,9
8,7,8,6 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 53
250N 294
500N 666559304509
1TR 3994
2,5TR 37230547766100353020409642098320165
5TR 0558386205
10TR 95824
40TR 25032
ĐB
104478
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3,2 0 9,3,5
1
3 2 0,4
5,0,8,8 3 0,0,2
9,9,6,2 4
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 3
7 6 5,4,5
7 6,8
7 8 3,3
0 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 97
250N 050
500N 898489378867
1TR 1103
2,5TR 60822238637649771813525314062614295
5TR 2557774520
10TR 08655
40TR 70683
ĐB
968604
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 3,4
3 1 3
2 2 2,6,0
0,6,1,8 3 7,1
8,0 4
Chục Số Đơn vị
9,5 5 0,5
2 6 7,3
9,3,6,9,7 7 7
8 4,3
9 7,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 22
250N 857
500N 267780704565
1TR 0058
2,5TR 67611327804567640032519116653743125
5TR 0043235553
10TR 99822
40TR 81227
ĐB
454379
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8 0
1,1 1 1,1
2,3,3,2 2 2,5,2,7
5 3 2,7,2
4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 7,8,3
7 6 5
5,7,3,2 7 7,0,6,9
5 8 0
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 36
250N 260
500N 642316254619
1TR 2757
2,5TR 13380248870272996077701287887079180
5TR 5265498695
10TR 71676
40TR 16751
ĐB
521078
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,7,8 0
5 1 9
2 3,5,9,8
2 3 6
5 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 7,4,1
3,7 6 0
5,8,7 7 7,0,6,8
2,7 8 0,7,0
1,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 68
250N 128
500N 948142053435
1TR 0094
2,5TR 73824692366933294952181794481183333
5TR 7649591810
10TR 77628
40TR 13558
ĐB
167460
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
8,1 1 1,0
3,5 2 8,4,8
3 3 5,6,2,3
9,2 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9 5 2,8
3 6 8,0
7 9
6,2,2,5 8 1
7 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 897
500N 294893473492
1TR 9698
2,5TR 12502267192197813037870206060755765
5TR 2379887605
10TR 80725
40TR 82040
ĐB
718120
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 2,7,5
1 9
9,0 2 0,5,0
7 3 7
4 8,7,0
Chục Số Đơn vị
6,0,2 5
6 5
9,4,3,0 7 3,8
4,9,7,9 8
1 9 7,2,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755