Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 897
500N 294893473492
1TR 9698
2,5TR 12502267192197813037870206060755765
5TR 2379887605
10TR 80725
40TR 82040
ĐB
718120
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 2,7,5
1 9
9,0 2 0,5,0
7 3 7
4 8,7,0
Chục Số Đơn vị
6,0,2 5
6 5
9,4,3,0 7 3,8
4,9,7,9 8
1 9 7,2,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 04/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 61
250N 044
500N 872003818915
1TR 7699
2,5TR 47623391725926893449883527581159994
5TR 2061134976
10TR 01066
40TR 02211
ĐB
662829
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,8,1,1,1 1 5,1,1,1
7,5 2 0,3,9
2 3
4,9 4 4,9
Chục Số Đơn vị
1 5 2
7,6 6 1,8,6
7 2,6
6 8 1
9,4,2 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 70
250N 047
500N 296914033901
1TR 4840
2,5TR 73706811749900384829738829458028568
5TR 1620914332
10TR 06214
40TR 24415
ĐB
236392
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 3,1,6,3,9
0 1 4,5
8,3,9 2 9
0,0 3 2
7,1 4 7,0
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 9,8
4 7 0,4
6 8 2,0
6,2,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 74
250N 486
500N 072884218842
1TR 0430
2,5TR 44761796134562133107407174767360056
5TR 9140905126
10TR 80804
40TR 32116
ĐB
828475
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,9,4
2,6,2 1 3,7,6
4 2 8,1,1,6
1,7 3 0
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 6
8,5,2,1 6 1
0,1 7 4,3,5
2 8 6
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 13/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 91
250N 481
500N 696362596443
1TR 8857
2,5TR 03905453558411160891819543298076021
5TR 2615192888
10TR 54671
40TR 37548
ĐB
519859
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,8,1,9,2,5,7 1 1
2 1
6,4 3
5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
0,5 5 9,7,5,4,1,9
6 3
5 7 1
8,4 8 1,0,8
5,5 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 06/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 46
250N 417
500N 516214727982
1TR 2142
2,5TR 61204282244647547240120674681984674
5TR 3644138138
10TR 32389
40TR 42161
ĐB
338264
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,6 1 7,9
6,7,8,4 2 4
3 8
0,2,7,6 4 6,2,0,1
Chục Số Đơn vị
7 5
4 6 2,7,1,4
1,6 7 2,5,4
3 8 2,9
1,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 30/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 13
250N 978
500N 722532087928
1TR 2229
2,5TR 88936498901489570726006188876142976
5TR 3874417996
10TR 95122
40TR 20651
ĐB
447591
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
6,5,9 1 3,8
2 2 5,8,9,6,2
1 3 6
4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 1
3,2,7,9 6 1
7 8,6
7,0,2,1 8
2 9 0,5,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755