Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 22
250N 857
500N 267780704565
1TR 0058
2,5TR 67611327804567640032519116653743125
5TR 0043235553
10TR 99822
40TR 81227
ĐB
454379
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8 0
1,1 1 1,1
2,3,3,2 2 2,5,2,7
5 3 2,7,2
4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 7,8,3
7 6 5
5,7,3,2 7 7,0,6,9
5 8 0
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 36
250N 260
500N 642316254619
1TR 2757
2,5TR 13380248870272996077701287887079180
5TR 5265498695
10TR 71676
40TR 16751
ĐB
521078
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,7,8 0
5 1 9
2 3,5,9,8
2 3 6
5 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 7,4,1
3,7 6 0
5,8,7 7 7,0,6,8
2,7 8 0,7,0
1,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 68
250N 128
500N 948142053435
1TR 0094
2,5TR 73824692366933294952181794481183333
5TR 7649591810
10TR 77628
40TR 13558
ĐB
167460
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
8,1 1 1,0
3,5 2 8,4,8
3 3 5,6,2,3
9,2 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9 5 2,8
3 6 8,0
7 9
6,2,2,5 8 1
7 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 897
500N 294893473492
1TR 9698
2,5TR 12502267192197813037870206060755765
5TR 2379887605
10TR 80725
40TR 82040
ĐB
718120
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 2,7,5
1 9
9,0 2 0,5,0
7 3 7
4 8,7,0
Chục Số Đơn vị
6,0,2 5
6 5
9,4,3,0 7 3,8
4,9,7,9 8
1 9 7,2,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 04/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 61
250N 044
500N 872003818915
1TR 7699
2,5TR 47623391725926893449883527581159994
5TR 2061134976
10TR 01066
40TR 02211
ĐB
662829
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,8,1,1,1 1 5,1,1,1
7,5 2 0,3,9
2 3
4,9 4 4,9
Chục Số Đơn vị
1 5 2
7,6 6 1,8,6
7 2,6
6 8 1
9,4,2 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 70
250N 047
500N 296914033901
1TR 4840
2,5TR 73706811749900384829738829458028568
5TR 1620914332
10TR 06214
40TR 24415
ĐB
236392
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 3,1,6,3,9
0 1 4,5
8,3,9 2 9
0,0 3 2
7,1 4 7,0
Chục Số Đơn vị
1 5
0 6 9,8
4 7 0,4
6 8 2,0
6,2,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 74
250N 486
500N 072884218842
1TR 0430
2,5TR 44761796134562133107407174767360056
5TR 9140905126
10TR 80804
40TR 32116
ĐB
828475
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,9,4
2,6,2 1 3,7,6
4 2 8,1,1,6
1,7 3 0
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 6
8,5,2,1 6 1
0,1 7 4,3,5
2 8 6
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755