Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K5
100N 68
200N 108
400N 656572102376
1TR 6999
3TR 34692677293854394555300059362039472
10TR 4118912646
15TR 46910
30TR 88222
ĐB
540769
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2,1 0 8,5
1 0,0
9,7,2 2 9,0,2
4 3
4 3,6
Chục Số Đơn vị
6,5,0 5 5
7,4 6 8,5,9
7 6,2
6,0 8 9
9,2,8,6 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K4
100N 94
200N 081
400N 505799031143
1TR 3550
3TR 83416854153803816740722735127355590
10TR 4190481185
15TR 99259
30TR 73789
ĐB
915826
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,9 0 3,4
8 1 6,5
2 6
0,4,7,7 3 8
9,0 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,8 5 7,0,9
1,2 6
5 7 3,3
3 8 1,5,9
5,8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K3
100N 26
200N 606
400N 920722774017
1TR 5529
3TR 31797294640788166603587150732713739
10TR 5766586867
15TR 51606
30TR 60854
ĐB
453065
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,3,6
8 1 7,5
2 6,9,7
0 3 9
6,5 4
Chục Số Đơn vị
1,6,6 5 4
2,0,0 6 4,5,7,5
0,7,1,9,2,6 7 7
8 1
2,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K2
100N 92
200N 513
400N 436336481877
1TR 0454
3TR 65834144784423014849345383716838918
10TR 1967610712
15TR 49744
30TR 05526
ĐB
953199
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 3,8,2
9,1 2 6
1,6 3 4,0,8
5,3,4 4 8,9,4
Chục Số Đơn vị
5 4
7,2 6 3,8
7 7 7,8,6
4,7,3,6,1 8
4,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K1
100N 52
200N 358
400N 162706905376
1TR 3936
3TR 85039928547605965024986701032790504
10TR 4798077889
15TR 20088
30TR 60266
ĐB
273043
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7,8 0 4
1
5 2 7,4,7
4 3 6,9
5,2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 2,8,4,9
7,3,6 6 6
2,2 7 6,0
5,8 8 0,9,8
3,5,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 25/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 2K4
100N 27
200N 580
400N 861449664516
1TR 2026
3TR 96973446535068976156514927251857301
10TR 8200584056
15TR 19825
30TR 03149
ĐB
195174
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5
0 1 4,6,8
9 2 7,6,5
7,5 3
1,7 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 3,6,6
6,1,2,5,5 6 6
2 7 3,4
1 8 0,9
8,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 2K3
100N 90
200N 427
400N 274631595874
1TR 5547
3TR 61869149088194172640310245061353476
10TR 0321921295
15TR 49862
30TR 97868
ĐB
901656
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/02/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 8
4 1 3,9
6 2 7,4
1 3
7,2 4 6,7,1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 9,6
4,7,5 6 9,2,8
2,4 7 4,6
0,6 8
5,6,1 9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755