Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N 48
200N 592
400N 276123502242
1TR 6560
3TR 37750501227538573355735034228623921
10TR 6200179202
15TR 46550
30TR 97537
ĐB
200289
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,5,5 0 3,1,2
6,2,0 1
9,4,2,0 2 2,1
0 3 7
4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,5 5 0,0,5,0
8 6 1,0
3 7
4 8 5,6,9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K2
100N 92
200N 797
400N 247134741778
1TR 0119
3TR 35718306024010254723597828490557921
10TR 0031424539
15TR 37903
30TR 13693
ĐB
959695
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,5,3
7,2 1 9,8,4
9,0,0,8 2 3,1
2,0,9 3 9
7,1 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
6
9 7 1,4,8
7,1 8 2
1,3 9 2,7,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K1
100N 21
200N 364
400N 370785019455
1TR 5424
3TR 57739057868604764239956284648592111
10TR 5535319923
15TR 23260
30TR 43821
ĐB
225485
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
2,0,1,2 1 1
2 1,4,8,3,1
5,2 3 9,9
6,2 4 7
Chục Số Đơn vị
5,8,8 5 5,3
8 6 4,0
0,4 7
2 8 6,5,5
3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K5
100N 59
200N 052
400N 954206645318
1TR 4231
3TR 87629532503947583268673528302831827
10TR 4478792048
15TR 51447
30TR 88043
ĐB
720314
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K4
100N 33
200N 441
400N 836077142957
1TR 6347
3TR 78880875927938124917519138305914573
10TR 3659133937
15TR 31142
30TR 95715
ĐB
409072
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
4,8,9 1 4,7,3,5
9,4,7 2
3,1,7 3 3,7
1 4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9
6 0
5,4,1,3 7 3,2
8 0,1
5 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N 51
200N 557
400N 543999320715
1TR 7227
3TR 54660618372454457835403360387417389
10TR 8421956370
15TR 68087
30TR 42993
ĐB
314232
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
5 1 5,9
3,3 2 7
9 3 9,2,7,5,6,2
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 1,7
3 6 0
5,2,3,8 7 4,0
8 9,7
3,8,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N 22
200N 634
400N 440800760186
1TR 4701
3TR 93483389899495492409188869993044284
10TR 4497431249
15TR 90445
30TR 06007
ĐB
941821
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,1,9,7
0,2 1
2 2 2,1
8 3 4,0
3,5,8,7 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,8,8 6
0 7 6,4
0 8 6,3,9,6,4
8,0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755