Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 47
250N 054
500N 929452610376
1TR 3032
2,5TR 41559647980025920075086445660290932
5TR 1613933695
10TR 61241
40TR 74216
ĐB
944394
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2
6,4 1 6
3,0,3 2
3 2,2,9
5,9,4,9 4 7,4,1
Chục Số Đơn vị
7,9 5 4,9,9
7,1 6 1
4 7 6,5
9 8
5,5,3 9 4,8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 01
250N 527
500N 078609171979
1TR 4674
2,5TR 01639452736354347778087962188743138
5TR 9618783915
10TR 92146
40TR 08287
ĐB
454123
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1
0 1 7,5
2 7,3
7,4,2 3 9,8
7 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1 5
8,9,4 6
2,1,8,8,8 7 9,4,3,8
7,3 8 6,7,7,7
7,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 87
250N 330
500N 640320511271
1TR 1213
2,5TR 14962081761718901582074242076825733
5TR 1670786246
10TR 68611
40TR 68831
ĐB
611547
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,7
5,7,1,3 1 3,1
6,8 2 4
0,1,3 3 0,3,1
2 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5 1
7,4 6 2,8
8,0,4 7 1,6
6 8 7,9,2
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 75
250N 292
500N 561663201374
1TR 3168
2,5TR 80315675683119907542889665947016631
5TR 3149015893
10TR 96997
40TR 87240
ĐB
125098
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,9,4 0
3 1 6,5
9,4 2 0
9 3 1
7 4 2,0
Chục Số Đơn vị
7,1 5
1,6 6 8,8,6
9 7 5,4,0
6,6,9 8
9 9 2,9,0,3,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 31/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 43
250N 306
500N 932763581878
1TR 7986
2,5TR 07781035650336569419134175346672224
5TR 4685285169
10TR 95209
40TR 17301
ĐB
878327
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/01/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,1
8,0 1 9,7
5 2 7,4,7
4 3
2 4 3
Chục Số Đơn vị
6,6 5 8,2
0,8,6 6 5,5,6,9
2,1,2 7 8
5,7 8 6,1
1,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 40
250N 016
500N 641236263463
1TR 0481
2,5TR 84488196498840180324936672439505974
5TR 1298057413
10TR 13733
40TR 83610
ĐB
097951
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/01/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0 1
8,0,5 1 6,2,3,0
1 2 6,4
6,1,3 3 3
2,7 4 0,9
Chục Số Đơn vị
9 5 1
1,2 6 3,7
6 7 4
8 8 1,8,0
4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 58
250N 116
500N 478302104172
1TR 7871
2,5TR 52123873123123606495488699142073087
5TR 6285631058
10TR 13475
40TR 06180
ĐB
066469
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/01/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2,8 0
7 1 6,0,2
7,1 2 3,0
8,2 3 6
4
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8,6,8
1,3,5 6 9,9
8 7 2,1,5
5,5 8 3,7,0
6,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755