Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 08
250N 077
500N 461295379032
1TR 4132
2,5TR 51805757358377731308918958807913824
5TR 3989527890
10TR 13907
40TR 93501
ĐB
568906
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,5,8,7,1,6
0 1 2
1,3,3 2 4
3 7,2,2,5
2 4
Chục Số Đơn vị
0,3,9,9 5
0 6
7,3,7,0 7 7,7,9
0,0 8
7 9 5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 24
250N 939
500N 364945634513
1TR 6904
2,5TR 87408485627873289016092305843925733
5TR 6965264299
10TR 86266
40TR 25406
ĐB
582736
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,8,6
1 3,6
6,3,5 2 4
6,1,3 3 9,2,0,9,3,6
2,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5 2
1,6,0,3 6 3,2,6
7
0 8
3,4,3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 25
250N 178
500N 062688479330
1TR 5570
2,5TR 10216911817190836811405281956240243
5TR 0744854334
10TR 10749
40TR 75155
ĐB
356096
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 8
8,1 1 6,1
6 2 5,6,8
4 3 0,4
3 4 7,3,8,9
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5
2,1,9 6 2
4 7 8,0
7,0,2,4 8 1
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 12
250N 470
500N 893587623623
1TR 9364
2,5TR 84160334128843084858742899475105396
5TR 4819633335
10TR 38852
40TR 86655
ĐB
572718
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,3 0
5 1 2,2,8
1,6,1,5 2 3
2 3 5,0,5
6 4
Chục Số Đơn vị
3,3,5 5 8,1,2,5
9,9 6 2,4,0
7 0
5,1 8 9
8 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 93
250N 252
500N 088423513227
1TR 1103
2,5TR 25716870148874816084349053654690045
5TR 4605110987
10TR 11028
40TR 76741
ĐB
310882
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
5,5,4 1 6,4
5,8 2 7,8
9,0 3
8,1,8 4 8,6,5,1
Chục Số Đơn vị
0,4 5 2,1,1
1,4 6
2,8 7
4,2 8 4,4,7,2
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 62
250N 873
500N 782467317888
1TR 7425
2,5TR 34197804343767362479030601957610479
5TR 2438418862
10TR 43124
40TR 61008
ĐB
020365
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
3 1
6,6 2 4,5,4
7,7 3 1,4
2,3,8,2 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5
7 6 2,0,2,5
9 7 3,3,9,6,9
8,0 8 8,4
7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 08
250N 901
500N 536499823204
1TR 3495
2,5TR 45254952833317852953659446977151146
5TR 0806257383
10TR 81423
40TR 30917
ĐB
253246
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,1,4
0,7 1 7
8,6 2 3
8,5,8,2 3
6,0,5,4 4 4,6,6
Chục Số Đơn vị
9 5 4,3
4,4 6 4,2
1 7 8,1
0,7 8 2,3,3
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755