Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 16
250N 339
500N 827463975360
1TR 0620
2,5TR 34365110112970672307241792876595735
5TR 5768373338
10TR 65417
40TR 66312
ĐB
554694
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,7
1 1 6,1,7,2
1 2 0
8 3 9,5,8
7,9 4
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5
1,0 6 0,5,5
9,0,1 7 4,9
3 8 3
3,7 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 03
250N 339
500N 132069072178
1TR 5489
2,5TR 02938675253617130314236546700266163
5TR 6452034414
10TR 32694
40TR 88448
ĐB
497602
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,7,2,2
7 1 4,4
0,0 2 0,5,0
0,6 3 9,8
1,5,1,9 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6 3
0 7 8,1
7,3,4 8 9
3,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 36
250N 825
500N 518625294201
1TR 2515
2,5TR 99025091398791403680095479534885084
5TR 7798522934
10TR 32223
40TR 06866
ĐB
937534
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0 1 5,4
2 5,9,5,3
2 3 6,9,4,4
1,8,3,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,1,2,8 5
3,8,6 6 6
4 7
4 8 6,0,4,5
2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 45
250N 857
500N 097763958414
1TR 7499
2,5TR 09622776247159750662257354055190671
5TR 5260796328
10TR 92186
40TR 82786
ĐB
659894
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,7 1 4
2,6 2 2,4,8
3 5
1,2,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,1
8,8 6 2
5,7,9,0 7 7,1
2 8 6,6
9 9 5,9,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 13
250N 515
500N 380563746658
1TR 2681
2,5TR 29164927652682007679331602572839535
5TR 0063268313
10TR 09515
40TR 33864
ĐB
057576
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 5
8 1 3,5,3,5
3 2 0,8
1,1 3 5,2
7,6,6 4
Chục Số Đơn vị
1,0,6,3,1 5 8
7 6 4,5,0,4
7 4,9,6
5,2 8 1
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 30
250N 560
500N 827689893964
1TR 9945
2,5TR 25227148200497302259019481433500406
5TR 1381007635
10TR 01875
40TR 68374
ĐB
195624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,1 0 6
1 0
2 7,0,4
7 3 0,5,5
6,7,2 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,3,3,7 5 9
7,0 6 0,4
2 7 6,3,5,4
4 8 9
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 98
250N 572
500N 093217080202
1TR 9334
2,5TR 97673263796922494866306235781129048
5TR 4368400037
10TR 72446
40TR 15341
ĐB
881049
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
1,4 1 1
7,3,0 2 4,3
7,2 3 2,4,7
3,2,8 4 8,6,1,9
Chục Số Đơn vị
5
6,4 6 6
3 7 2,3,9
9,0,4 8 4
7,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755