Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 81
250N 302
500N 857120600447
1TR 3839
2,5TR 37030270756506307556110182610822094
5TR 3466871278
10TR 56791
40TR 71483
ĐB
344924
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 2,8
8,7,9 1 8
0 2 4
6,8 3 9,0
9,2 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 6
5 6 0,3,8
4 7 1,5,8
1,0,6,7 8 1,3
3 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 00
250N 145
500N 885539869802
1TR 4198
2,5TR 76044143077706722866676971290207372
5TR 0887396200
10TR 63269
40TR 98474
ĐB
416748
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,2,7,2,0
1
0,0,7 2
7 3
4,7 4 5,4,8
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
8,6 6 7,6,9
0,6,9 7 2,3,4
9,4 8 6
6 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 40
250N 524
500N 021795918226
1TR 3338
2,5TR 23834749030518535353213878401716964
5TR 4494008822
10TR 00132
40TR 80592
ĐB
735768
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
9 1 7,7
2,3,9 2 4,6,2
0,5 3 8,4,2
2,3,6 4 0,0
Chục Số Đơn vị
8 5 3
2 6 4,8
1,8,1 7
3,6 8 5,7
9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 78
250N 025
500N 412861641016
1TR 8291
2,5TR 42816176832105280002986664158752863
5TR 5589837552
10TR 62140
40TR 88528
ĐB
313644
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
9 1 6,6
5,0,5 2 5,8,8
8,6 3
6,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,2
1,1,6 6 4,6,3
8 7 8
7,2,9,2 8 3,7
9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 54
250N 728
500N 242303196547
1TR 3442
2,5TR 32148816473467615426147010623925296
5TR 6439300639
10TR 95926
40TR 96160
ĐB
245326
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
0 1 9
4 2 8,3,6,6,6
2,9 3 9,9
5 4 7,2,8,7
Chục Số Đơn vị
5 4
7,2,9,2,2 6 0
4,4 7 6
2,4 8
1,3,3 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 70
250N 926
500N 835555350769
1TR 0911
2,5TR 28751768198860509325464239867732273
5TR 3201182403
10TR 73630
40TR 07930
ĐB
640806
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,3 0 5,3,6
1,5,1 1 1,9,1
2 6,5,3
2,7,0 3 5,0,0
4
Chục Số Đơn vị
5,3,0,2 5 5,1
2,0 6 9
7 7 0,7,3
8
6,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 46
250N 770
500N 141270695502
1TR 5525
2,5TR 34958348734922141079995996296034187
5TR 5938789345
10TR 79998
40TR 52721
ĐB
196869
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 2
2,2 1 2
1,0 2 5,1,1
7 3
4 6,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
4 6 9,0,9
8,8 7 0,3,9
5,9 8 7,7
6,7,9,6 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755