Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 00
250N 682
500N 547955829976
1TR 3127
2,5TR 15214159890934344446812173622208386
5TR 9237559315
10TR 14039
40TR 08006
ĐB
861225
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
1 4,7,5
8,8,2 2 7,2,5
4 3 9
1 4 3,6
Chục Số Đơn vị
7,1,2 5
7,4,8,0 6
2,1 7 9,6,5
8 2,2,9,6
7,8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 23
250N 803
500N 708083934653
1TR 3755
2,5TR 84856299294599844405399043172976944
5TR 0266616854
10TR 96078
40TR 85209
ĐB
136971
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,5,4,9
7 1
2 3,9,9
2,0,9,5 3
0,4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 3,5,6,4
5,6 6 6
7 8,1
9,7 8 0
2,2,0 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 02
250N 823
500N 061555396274
1TR 6972
2,5TR 20644991777761698745533722457670708
5TR 7631374509
10TR 93371
40TR 41026
ĐB
846835
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,8,9
7 1 5,6,3
0,7,7 2 3,6
2,1 3 9,5
7,4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
1,4,3 5
1,7,2 6
7 7 4,2,7,2,6,1
0 8
3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 05
250N 463
500N 805911218406
1TR 0263
2,5TR 24797699796165252893926530390588137
5TR 3176493711
10TR 49955
40TR 37738
ĐB
862862
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,6,5
2,1 1 1
5,6 2 1
6,6,9,5 3 7,8
6 4
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 9,2,3,5
0 6 3,3,4,2
9,3 7 9
3 8
5,7 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 31
250N 648
500N 530791728611
1TR 3689
2,5TR 70544947003193370592943005907522990
5TR 7660822388
10TR 67973
40TR 08403
ĐB
328534
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,9 0 7,0,0,8,3
3,1 1 1
7,9 2
3,7,0 3 1,3,4
4,3 4 8,4
Chục Số Đơn vị
7 5
6
0 7 2,5,3
4,0,8 8 9,8
8 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 22
250N 427
500N 614397138380
1TR 2222
2,5TR 02513427845484992229684251780130652
5TR 6138514283
10TR 24687
40TR 90794
ĐB
182714
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0 1 3,3,4
2,2,5 2 2,7,2,9,5
4,1,1,8 3
8,9,1 4 3,9
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2
6
2,8 7
8 0,4,5,3,7
4,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 70
250N 859
500N 393895810706
1TR 7909
2,5TR 95154708452580895598389809464875675
5TR 9232516228
10TR 55150
40TR 01791
ĐB
376716
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 6,9,8
8,9 1 6
2 5,8
3 8
5 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,7,2 5 9,4,0
0,1 6
7 0,5
3,0,9,4,2 8 1,0
5,0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755