Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 37
250N 424
500N 984013060461
1TR 9293
2,5TR 66600894031641110708737454382510280
5TR 9784033500
10TR 39669
40TR 66832
ĐB
264790
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,8,4,0,9 0 6,0,3,8,0
6,1 1 1
3 2 4,5
9,0 3 7,2
2 4 0,5,0
Chục Số Đơn vị
4,2 5
0 6 1,9
3 7
0 8 0
6 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 58
250N 503
500N 253839608038
1TR 4766
2,5TR 33897804254755077154538551100999208
5TR 2069062162
10TR 02908
40TR 32912
ĐB
867239
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,9 0 3,9,8,8
1 2
6,1 2 5
0 3 8,8,9
5 4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 8,0,4,5
6 6 0,6,2
9 7
5,3,3,0,0 8
0,3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 00
250N 028
500N 847475357636
1TR 7381
2,5TR 77987343259838880087939202126212377
5TR 2055428010
10TR 44093
40TR 37953
ĐB
189387
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,1 0 0
8 1 0
6 2 8,5,0
9,5 3 5,6
7,5 4
Chục Số Đơn vị
3,2 5 4,3
3 6 2
8,8,7,8 7 4,7
2,8 8 1,7,8,7,7
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 12
250N 647
500N 506502678029
1TR 4464
2,5TR 61602907391934034112480341030639977
5TR 8173114142
10TR 58035
40TR 86160
ĐB
738527
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 2,6
3 1 2,2
1,0,1,4 2 9,7
3 9,4,1,5
6,3 4 7,0,2
Chục Số Đơn vị
6,3 5
0 6 5,7,4,0
4,6,7,2 7 7
8
2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 28
250N 937
500N 429781957072
1TR 7831
2,5TR 17064159183688187364173986890534051
5TR 5919948260
10TR 91711
40TR 76409
ĐB
560571
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,9
3,8,5,1,7 1 8,1
7 2 8
3 7,1
6,6 4
Chục Số Đơn vị
9,0 5 1
6 4,4,0
3,9 7 2,1
2,1,9 8 1
9,0 9 7,5,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 07
250N 809
500N 318823579837
1TR 4655
2,5TR 43107487318102293643428205885044727
5TR 9873948130
10TR 00141
40TR 91145
ĐB
157623
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,3 0 7,9,7
3,4 1
2 2 2,0,7,3
4,2 3 7,1,9,0
4 3,1,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 7,5,0
6
0,5,3,0,2 7
8 8 8
0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 99
250N 662
500N 956347365788
1TR 1511
2,5TR 46647239998612082862733014250781300
5TR 4115761946
10TR 10483
40TR 28595
ĐB
137075
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 1,7,0
1,0 1 1
6,6 2 0
6,8 3 6
4 7,6
Chục Số Đơn vị
9,7 5 7
3,4 6 2,3,2
4,0,5 7 5
8 8 8,3
9,9 9 9,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755