Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 01
250N 351
500N 855709233565
1TR 0365
2,5TR 70016406894180642586588125426652441
5TR 7415870097
10TR 07357
40TR 64599
ĐB
473105
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,5
0,5,4 1 6,2
1 2 3
2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 1,7,8,7
1,0,8,6 6 5,5,6
5,9,5 7
5 8 9,6
8,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 78
250N 811
500N 747184015354
1TR 8297
2,5TR 85216486974287073019165470611340138
5TR 4092385849
10TR 62429
40TR 91844
ĐB
508281
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
1,7,0,8 1 1,6,9,3
2 3,9
1,2 3 8
5,4 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6
9,9,4 7 8,1,0
7,3 8 1
1,4,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 31/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 82
250N 240
500N 213308812310
1TR 7515
2,5TR 79740452903186388880006043939658006
5TR 3177204960
10TR 92665
40TR 19088
ĐB
210815
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,4,9,8,6 0 4,6
8 1 0,5,5
8,7 2
3,6 3 3
0 4 0,0
Chục Số Đơn vị
1,6,1 5
9,0 6 3,0,5
7 2
8 8 2,1,0,8
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 16
250N 339
500N 827463975360
1TR 0620
2,5TR 34365110112970672307241792876595735
5TR 5768373338
10TR 65417
40TR 66312
ĐB
554694
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,7
1 1 6,1,7,2
1 2 0
8 3 9,5,8
7,9 4
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5
1,0 6 0,5,5
9,0,1 7 4,9
3 8 3
3,7 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 03
250N 339
500N 132069072178
1TR 5489
2,5TR 02938675253617130314236546700266163
5TR 6452034414
10TR 32694
40TR 88448
ĐB
497602
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,7,2,2
7 1 4,4
0,0 2 0,5,0
0,6 3 9,8
1,5,1,9 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6 3
0 7 8,1
7,3,4 8 9
3,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 36
250N 825
500N 518625294201
1TR 2515
2,5TR 99025091398791403680095479534885084
5TR 7798522934
10TR 32223
40TR 06866
ĐB
937534
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0 1 5,4
2 5,9,5,3
2 3 6,9,4,4
1,8,3,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,1,2,8 5
3,8,6 6 6
4 7
4 8 6,0,4,5
2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 45
250N 857
500N 097763958414
1TR 7499
2,5TR 09622776247159750662257354055190671
5TR 5260796328
10TR 92186
40TR 82786
ĐB
659894
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,7 1 4
2,6 2 2,4,8
3 5
1,2,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,1
8,8 6 2
5,7,9,0 7 7,1
2 8 6,6
9 9 5,9,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755