Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 26
250N 738
500N 424111942134
1TR 5273
2,5TR 05815929955353759634699768648914576
5TR 0889336465
10TR 65235
40TR 61105
ĐB
473146
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
4 1 5
2 6
7,9 3 8,4,7,4,5
9,3,3 4 1,6
Chục Số Đơn vị
1,9,6,3,0 5
2,7,7,4 6 5
3 7 3,6,6
3 8 9
8 9 4,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 21
250N 306
500N 272647759684
1TR 8459
2,5TR 93632647460407309011288835162489831
5TR 6506398305
10TR 58413
40TR 10122
ĐB
300596
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
2,1,3 1 1,3
3,2 2 1,6,4,2
7,8,6,1 3 2,1
8,2 4 6
Chục Số Đơn vị
7,0 5 9
0,2,4,9 6 3
7 5,3
8 4,3
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 25
250N 233
500N 035809721455
1TR 1284
2,5TR 84922315468983687355548979314689992
5TR 7046747672
10TR 62399
40TR 46460
ĐB
855306
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1
7,2,9,7 2 5,2
3 3 3,6
8 4 6,6
Chục Số Đơn vị
2,5,5 5 8,5,5
4,3,4,0 6 7,0
9,6 7 2,2
5 8 4
9 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 97
250N 630
500N 200600625217
1TR 2788
2,5TR 49538503616912403791734758595134984
5TR 0771231442
10TR 87584
40TR 19828
ĐB
290340
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6
6,9,5 1 7,2
6,1,4 2 4,8
3 0,8
2,8,8 4 2,0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
0 6 2,1
9,1 7 5
8,3,2 8 8,4,4
9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 78
250N 657
500N 544364027710
1TR 8414
2,5TR 45383485905172194444227817510181247
5TR 5095741738
10TR 78547
40TR 04189
ĐB
268689
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 2,1
2,8,0 1 0,4
0 2 1
4,8 3 8
1,4 4 3,4,7,7
Chục Số Đơn vị
5 7,7
6
5,4,5,4 7 8
7,3 8 3,1,9,9
8,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 98
250N 418
500N 319511670278
1TR 4769
2,5TR 45677276474203116608452855330448394
5TR 1303894150
10TR 20908
40TR 76366
ĐB
206039
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,4,8
3 1 8
2
3 1,8,9
0,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0
6 6 7,9,6
6,7,4 7 8,7
9,1,7,0,3,0 8 5
6,3 9 8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SKH
100N 21
250N 552
500N 932922745079
1TR 8944
2,5TR 35202365937799111864214734976215619
5TR 2612763914
10TR 18628
40TR 16049
ĐB
749809
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,9
2,9 1 9,4
5,0,6 2 1,9,7,8
9,7 3
7,4,6,1 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 2
6 4,2
2 7 4,9,3
2 8
2,7,1,4,0 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755