Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 45
250N 857
500N 097763958414
1TR 7499
2,5TR 09622776247159750662257354055190671
5TR 5260796328
10TR 92186
40TR 82786
ĐB
659894
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,7 1 4
2,6 2 2,4,8
3 5
1,2,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,1
8,8 6 2
5,7,9,0 7 7,1
2 8 6,6
9 9 5,9,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 13
250N 515
500N 380563746658
1TR 2681
2,5TR 29164927652682007679331602572839535
5TR 0063268313
10TR 09515
40TR 33864
ĐB
057576
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 5
8 1 3,5,3,5
3 2 0,8
1,1 3 5,2
7,6,6 4
Chục Số Đơn vị
1,0,6,3,1 5 8
7 6 4,5,0,4
7 4,9,6
5,2 8 1
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 30
250N 560
500N 827689893964
1TR 9945
2,5TR 25227148200497302259019481433500406
5TR 1381007635
10TR 01875
40TR 68374
ĐB
195624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,1 0 6
1 0
2 7,0,4
7 3 0,5,5
6,7,2 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,3,3,7 5 9
7,0 6 0,4
2 7 6,3,5,4
4 8 9
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 98
250N 572
500N 093217080202
1TR 9334
2,5TR 97673263796922494866306235781129048
5TR 4368400037
10TR 72446
40TR 15341
ĐB
881049
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
1,4 1 1
7,3,0 2 4,3
7,2 3 2,4,7
3,2,8 4 8,6,1,9
Chục Số Đơn vị
5
6,4 6 6
3 7 2,3,9
9,0,4 8 4
7,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/02/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 36
250N 422
500N 243066349691
1TR 3993
2,5TR 65146398607324474402515806249095009
5TR 5543871877
10TR 97467
40TR 86128
ĐB
008488
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/02/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,6,8,9 0 2,9
9 1
2,0 2 2,8
9 3 6,0,4,8
3,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5
3,4 6 0,7
7,6 7 7
3,2,8 8 0,8
0 9 1,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 66
250N 137
500N 375904441589
1TR 8409
2,5TR 27262509294532438391018655017696931
5TR 9598460025
10TR 82568
40TR 42734
ĐB
075089
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/01/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9
9,3 1
6 2 9,4,5
3 7,1,4
4,2,8,3 4 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9
6,7 6 6,2,5,8
3 7 6
6 8 9,4,9
5,8,0,2,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/01/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 93
250N 552
500N 292125939026
1TR 8873
2,5TR 83537510074529918553812870066294656
5TR 4599546843
10TR 87142
40TR 80257
ĐB
326998
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/01/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
2 1
5,6,4 2 1,6
9,9,7,5,4 3 7
4 3,2
Chục Số Đơn vị
9 5 2,3,6,7
2,5 6 2
3,0,8,5 7 3
9 8 7
9 9 3,3,9,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755