Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T3
100N 23
200N 558
400N 300762509555
1TR 1381
3TR 60301707570128427465583306902522878
10TR 2895688609
15TR 02661
30TR 21913
ĐB
459103
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 7,1,9,3
8,0,6 1 3
2 3,5
2,1,0 3 0
8 4
Chục Số Đơn vị
5,6,2 5 8,0,5,7,6
5 6 5,1
0,5 7 8
5,7 8 1,4
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T3
100N 75
200N 748
400N 377290900837
1TR 1516
3TR 95980096577987590524744024008421138
10TR 0418567567
15TR 42308
30TR 54444
ĐB
882900
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,0 0 2,8,0
1 6
7,0 2 4
3 7,8
2,8,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
7,7,8 5 7
1 6 7
3,5,6 7 5,2,5
4,3,0 8 0,4,5
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T3
100N 33
200N 070
400N 940521404643
1TR 7669
3TR 27561192214145640776221525042116503
10TR 9885562165
15TR 96164
30TR 04339
ĐB
531480
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 5,3
6,2,2 1
5 2 1,1
3,4,0 3 3,9
6 4 0,3
Chục Số Đơn vị
0,5,6 5 6,2,5
5,7 6 9,1,5,4
7 0,6
8 0
6,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T2
100N 13
200N 947
400N 519441890868
1TR 8682
3TR 54756798917498848906582530114046056
10TR 3478558646
15TR 03944
30TR 94547
ĐB
877086
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
9 1 3
8 2
1,5 3
9,4 4 7,0,6,4,7
Chục Số Đơn vị
8 5 6,3,6
5,0,5,4,8 6 8
4,4 7
6,8 8 9,2,8,5,6
8 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T2
100N 86
200N 049
400N 352178336606
1TR 1577
3TR 95264489050742032249918011247575585
10TR 9154045229
15TR 30160
30TR 36274
ĐB
182031
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 6,5,1
2,0,3 1
2 1,0,9
3 3 3,1
6,7 4 9,9,0
Chục Số Đơn vị
0,7,8 5
8,0 6 4,0
7 7 7,5,4
8 6,5
4,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T2
100N 12
200N 540
400N 164645553168
1TR 8230
3TR 46841272032733941342898245782232956
10TR 6151455011
15TR 74463
30TR 65564
ĐB
977946
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 3
4,1 1 2,4,1
1,4,2 2 4,2
0,6 3 0,9
2,1,6 4 0,6,1,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6
4,5,4 6 8,3,4
7
6 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T2
100N 39
200N 053
400N 155616808578
1TR 9328
3TR 94162969833248045417977428509256394
10TR 3159398620
15TR 17647
30TR 03761
ĐB
698205
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8,2 0 5
6 1 7
6,4,9 2 8,0
5,8,9 3 9
9 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0 5 3,6
5 6 2,1
1,4 7 8
7,2 8 0,3,0
3 9 2,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755