Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 68173974
G.Sáu 770996138
G.Năm 735617039977258742480538
G.Tư 8724264221077220
G.Ba 542671920553894863918759837568
G.Nhì 2906235164
G.Nhất 15324
ĐB
57974
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/10/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/10/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,7,5
9 1 7
4,6 2 4,0,4
0 3 9,8,8
7,2,9,6,2,7 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0 5 6
9,5 6 8,7,8,2,4
1,7,8,0,6 7 4,0,7,4
6,3,4,3,9,6 8 7
3 9 6,4,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/10/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 40591855
G.Sáu 470428686
G.Năm 835249260137701019720691
G.Tư 2600942637624148
G.Ba 303011171575441910421069400556
G.Nhì 7742643042
G.Nhất 25059
ĐB
13037
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/10/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,1,0 0 0,1
9,0,4 1 8,0,5
5,7,6,4,4 2 8,6,6,6
3 7,7
9 4 0,8,1,2,2
Chục Số Đơn vị
5,1 5 9,5,2,6,9
8,2,2,5,2 6 2
3,3 7 0,2
1,2,4 8 6
5,5 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82266471
G.Sáu 809167404
G.Năm 088237289426539685047262
G.Tư 5102900015069324
G.Ba 405925016534688851825531277191
G.Nhì 2229254784
G.Nhất 76636
ĐB
89651
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,4,4,2,0,6
7,9,5 1 2
8,8,6,0,9,8,1,9 2 6,8,6,4
3 6
6,0,0,2,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 1
2,2,9,0,3 6 4,7,2,5
6 7 1
2,8 8 2,2,8,2,4
0 9 6,2,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 01534849
G.Sáu 724174453
G.Năm 016037950046796843219567
G.Tư 3605359628705392
G.Ba 691701291194608263765700053326
G.Nhì 7577278656
G.Nhất 63302
ĐB
79436
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,7,0 0 1,5,8,0,2
0,2,1 1 1
9,7,0 2 4,1,6
5,5 3 6
2,7 4 8,9,6
Chục Số Đơn vị
9,0 5 3,3,6
4,9,7,2,5,3 6 0,8,7
6 7 4,0,0,6,2
4,6,0 8
4 9 5,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 90898684
G.Sáu 847449541
G.Năm 681767564721121428475145
G.Tư 6222242037508550
G.Ba 431876977254529672758156574877
G.Nhì 5692841080
G.Nhất 90716
ĐB
48715
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2,5,5,8 0
4,2 1 7,4,6,5
2,7 2 1,2,0,9,8
3
8,1 4 7,9,1,7,5
Chục Số Đơn vị
4,7,6,1 5 6,0,0
8,5,1 6 5
4,1,4,8,7 7 2,5,7
2 8 9,6,4,7,0
8,4,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 20968674
G.Sáu 565455052
G.Năm 915571438319140650142761
G.Tư 6151335461459246
G.Ba 842356315317132318908626224310
G.Nhì 1533747742
G.Nhất 80770
ĐB
01293
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,1,7 0 6
6,5 1 9,4,0
5,3,6,4 2 0
4,5,9 3 5,2,7
7,1,5 4 3,5,6,2
Chục Số Đơn vị
6,5,5,4,3 5 5,2,5,1,4,3
9,8,0,4 6 5,1,2
3 7 4,0
8 6
1 9 6,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 10093302
G.Sáu 469117171
G.Năm 275003356575375727149100
G.Tư 7738638324339941
G.Ba 232139461193054990013606264565
G.Nhì 1628750610
G.Nhất 55336
ĐB
03138
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,0,1 0 9,2,0,1
7,4,1,0 1 0,7,4,3,1,0
0,6 2
3,8,3,1 3 3,5,8,3,6,8
1,5 4 1
Chục Số Đơn vị
3,7,6 5 0,7,4
3 6 9,2,5
1,5,8 7 1,5
3,3 8 3,7
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755