Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/08/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/08/2022
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 73161467
G.Sáu 840991794
G.Năm 581170888901184728889731
G.Tư 0393004516307989
G.Ba 218236892293413713153538407823
G.Nhì 1352380169
G.Nhất 91374
ĐB
49513
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1
9,1,0,3 1 6,4,1,3,5,3
2 2 3,2,3,3
7,9,2,1,2,2,1 3 1,0
1,9,8,7 4 0,7,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5
1 6 7,9
6,4 7 3,4
8,8 8 8,8,9,4
8,6 9 1,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 49154116
G.Sáu 394149725
G.Năm 002050374532962494843294
G.Tư 9639404447719291
G.Ba 361780664653358957178076917285
G.Nhì 8413843275
G.Nhất 26296
ĐB
92303
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
4,7,9 1 5,6,7
3 2 5,0,4
0 3 7,2,9,8
9,2,8,9,4 4 9,1,9,4,6
Chục Số Đơn vị
1,2,8,7 5 8
1,4,9 6 9
3,1 7 1,8,5
7,5,3 8 4,5
4,4,3,6 9 4,4,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 14328400
G.Sáu 826697140
G.Năm 459509866083698264074489
G.Tư 2990762213060513
G.Ba 796265805246399467953327408210
G.Nhì 2948511161
G.Nhất 51457
ĐB
04093
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,9,1 0 0,7,6
6 1 4,3,0
3,8,2,5 2 6,2,6
8,1,9 3 2
1,8,7 4 0
Chục Số Đơn vị
9,9,8 5 2,7
2,8,0,2 6 1
9,0,5 7 4
8 4,6,3,2,9,5
8,9 9 7,5,0,9,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 96382587
G.Sáu 298295250
G.Năm 782616370830683835069090
G.Tư 9735966237135116
G.Ba 820103065897189046019331065713
G.Nhì 3462011661
G.Nhất 90817
ĐB
38114
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,9,1,1,2 0 6,1
0,6 1 3,6,0,0,3,7,4
6 2 5,6,0
1,1 3 8,7,0,8,5
1 4
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5 0,8
9,2,0,1 6 2,1
8,3,1 7
3,9,3,5 8 7,9
8 9 6,8,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 90615008
G.Sáu 818272814
G.Năm 219828598329367439602132
G.Tư 4719638717275669
G.Ba 048500578010310524430954490813
G.Nhì 6054653493
G.Nhất 39869
ĐB
66224
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,6,5,8,1 0 8
6 1 8,4,9,0,3
7,3 2 9,7,4
4,1,9 3 2
1,7,4,2 4 3,4,6
Chục Số Đơn vị
5 0,9,0
4 6 1,0,9,9
8,2 7 2,4
0,1,9 8 7,0
5,2,1,6,6 9 0,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 85176607
G.Sáu 112138216
G.Năm 363829807739224311304587
G.Tư 2224429070001048
G.Ba 718699120503430308242117572532
G.Nhì 1669152814
G.Nhất 70090
ĐB
01697
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,9,0,3,9 0 7,0,5
9 1 7,2,6,4
1,3 2 4,4
4 3 8,8,9,0,0,2
2,2,1 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,0,7 5
6,1 6 6,9
1,0,8,9 7 5
3,3,4 8 5,0,7
3,6 9 0,1,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 00705601
G.Sáu 611808258
G.Năm 642476772100234036914455
G.Tư 9945049595485471
G.Ba 984559408646941178852210444477
G.Nhì 8595746813
G.Nhất 52644
ĐB
49677
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0,4 0 0,1,8,0,4
0,1,9,7,4 1 1,3
2 4
1 3
2,0,4 4 0,5,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9,5,8 5 6,8,5,5,7
5,8 6
7,7,5,7 7 0,7,1,7,7
0,5,4 8 6,5
9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755