Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 40618884
G.Sáu 162862534
G.Năm 166761209163778471192947
G.Tư 3581128872401453
G.Ba 016628108774454480517000540811
G.Nhì 3485956161
G.Nhất 66151
ĐB
08225
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2,4 0 5
6,8,5,1,6,5 1 9,1
6,6,6 2 0,5
6,5 3 4
8,3,8,5 4 0,7,0
Chục Số Đơn vị
0,2 5 3,4,1,9,1
6 1,2,2,7,3,2,1
6,4,8 7
8,8 8 8,4,4,1,8,7
1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/12/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 85123348
G.Sáu 729766938
G.Năm 832838370107953298791742
G.Tư 8318698186159513
G.Ba 909568978113882015617350193779
G.Nhì 0384653934
G.Nhất 02475
ĐB
38038
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/12/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/12/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
8,8,6,0 1 2,8,5,3
1,3,4,8 2 9,8
3,1 3 3,8,7,2,4,8
3 4 8,2,6
Chục Số Đơn vị
8,1,7 5 6
6,5,4 6 6,1
3,0 7 9,9,5
4,3,2,1,3 8 5,1,1,2
2,7,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 25235519
G.Sáu 708554392
G.Năm 283770205316790540189921
G.Tư 8312405470466146
G.Ba 462486503161731924596814745722
G.Nhì 7503308536
G.Nhất 91575
ĐB
87694
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/12/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/12/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,5
2,3,3 1 9,6,8,2
9,1,2 2 5,3,0,1,2
2,3 3 7,1,1,3,6
5,5,9 4 6,6,8,7
Chục Số Đơn vị
2,5,0,7 5 5,4,4,9
1,4,4,3 6
3,4 7 5
0,1,4 8
1,5 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 77108617
G.Sáu 292100737
G.Năm 392712724079540310369546
G.Tư 6537827820591059
G.Ba 197910427046759595474618141018
G.Nhì 1190012554
G.Nhất 74703
ĐB
84757
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,7,0 0 0,3,0,3
9,8 1 0,7,8
9,7 2 7
0,0 3 7,6,7
5 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5 9,9,9,4,7
8,3,4 6
7,1,3,2,3,4,5 7 7,2,9,8,0
7,1 8 6,1
7,5,5,5 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 92678872
G.Sáu 260949169
G.Năm 218242993534538979606436
G.Tư 6986872835056493
G.Ba 200819563213518481914992522550
G.Nhì 2178288421
G.Nhất 99401
ĐB
49071
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,1
8,9,2,0,7 1 8
9,7,8,3,8 2 8,5,1
9 3 4,6,2
3 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 0
3,8 6 7,0,9,0
6 7 2,1
8,2,1 8 8,2,9,6,1,2
4,6,9,8 9 2,9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 31114335
G.Sáu 503719868
G.Năm 567815991893684407499130
G.Tư 0546866415728719
G.Ba 095909624853294433954987653705
G.Nhì 2690622710
G.Nhất 85667
ĐB
19412
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 3,5,6
3,1 1 1,9,9,0,2
7,1 2
4,0,9 3 1,5,0
4,6,9 4 3,4,9,6,8
Chục Số Đơn vị
3,9,0 5
4,7,0 6 8,4,7
6 7 8,2,6
6,7,4 8
1,9,4,1 9 9,3,0,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755