Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 01994270
G.Sáu 797282710
G.Năm 344110815171253322461650
G.Tư 3005681699545078
G.Ba 868005791274223942487410650119
G.Nhì 8990184392
G.Nhất 07147
ĐB
97140
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,5,0,4 0 1,5,0,6,1
0,4,8,7,0 1 0,6,2,9
4,8,1,9 2 3
3,2 3 3
5 4 2,1,6,8,7,0
Chục Số Đơn vị
0 5 0,4
4,1,0 6
9,4 7 0,1,8
7,4 8 2,1
9,1 9 9,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 07506487
G.Sáu 099448985
G.Năm 083071627529143619533189
G.Tư 9904618667748110
G.Ba 761986287284149191768868693528
G.Nhì 8017780924
G.Nhất 87917
ĐB
90524
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,1 0 7,4
1 0,7
6,7 2 9,8,4,4
5 3 0,6
6,0,7,2,2 4 8,9
Chục Số Đơn vị
8 5 0,3
3,8,7,8 6 4,2
0,8,7,1 7 4,2,6,7
4,9,2 8 7,5,9,6,6
9,2,8,4 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 45601091
G.Sáu 896227329
G.Năm 995683439800252398214600
G.Tư 1300520486731860
G.Ba 811300600864761249492785138592
G.Nhì 5475894628
G.Nhất 31938
ĐB
08181
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,0,0,0,6,3 0 0,0,0,4,8
9,2,6,5,8 1 0
9 2 7,9,3,1,8
4,2,7 3 0,8
0 4 5,3,9
Chục Số Đơn vị
4 5 6,1,8
9,5 6 0,0,1
2 7 3
0,5,2,3 8 1
2,4 9 1,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 73138255
G.Sáu 332925570
G.Năm 619953701283909080342240
G.Tư 8408660298969529
G.Ba 554857569681344258844819419999
G.Nhì 2026132549
G.Nhất 40463
ĐB
51768
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7,9,4 0 8,2
6 1 3
8,3,0 2 5,9
7,1,8,6 3 2,4
3,4,8,9 4 0,4,9
Chục Số Đơn vị
5,2,8 5 5
9,9 6 1,3,8
7 3,0,0
0,6 8 2,3,5,4
9,2,9,4 9 9,0,6,6,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 57136347
G.Sáu 296454735
G.Năm 492134191820259304937193
G.Tư 3427231660612559
G.Ba 877408144696330956504188398877
G.Nhì 5809391750
G.Nhất 95585
ĐB
41717
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,3,5,5 0
2,6 1 3,9,6,7
2 1,0,7
1,6,9,9,9,8,9 3 5,0
5 4 7,0,6
Chục Số Đơn vị
3,8 5 7,4,9,0,0
9,1,4 6 3,1
5,4,2,7,1 7 7
8 3,5
1,5 9 6,3,3,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 04712550
G.Sáu 045986854
G.Năm 481434899545948182067286
G.Tư 4653040412643776
G.Ba 644665549225276766072002386611
G.Nhì 9823601110
G.Nhất 89976
ĐB
49968
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 4,6,4,7
7,8,1 1 4,1,0
9 2 5,3
5,2 3 6
0,5,1,0,6 4 5,5
Chục Số Đơn vị
2,4,4 5 0,4,3
8,0,8,7,6,7,3,7 6 4,6,8
0 7 1,6,6,6
6 8 6,9,1,6
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 31333951
G.Sáu 192025435
G.Năm 537584447146537818530501
G.Tư 5958622642901313
G.Ba 611901839005295627982990341839
G.Nhì 3495654359
G.Nhất 85044
ĐB
55065
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9,9 0 1,3
3,5,0 1 3
9 2 5,6
3,5,1,0 3 1,3,9,5,9
4,4 4 4,6,4
Chục Số Đơn vị
2,3,7,9,6 5 1,3,8,6,9
4,2,5 6 5
7 5,8
7,5,9 8
3,3,5 9 2,0,0,0,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755