Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 37756601
G.Sáu 495283089
G.Năm 511969435185651949170751
G.Tư 1992546005277755
G.Ba 110783556660396765315281077165
G.Nhì 6763939627
G.Nhất 14235
ĐB
76777
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 1
0,5,3 1 9,9,7,0
9 2 7,7
8,4 3 7,1,9,5
4 3
Chục Số Đơn vị
7,9,8,5,6,3 5 1,5
6,6,9 6 6,0,6,5
3,1,2,2,7 7 5,8,7
7 8 3,9,5
8,1,1,3 9 5,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 47048195
G.Sáu 296672723
G.Năm 338331245188466610710378
G.Tư 6606805810503792
G.Ba 375277715747318047770312108569
G.Nhì 6302508721
G.Nhất 95705
ĐB
87354
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,6,5
8,7,2,2 1 8
7,9 2 3,4,7,1,5,1
2,8 3
0,2,5 4 7
Chục Số Đơn vị
9,2,0 5 8,0,7,4
9,6,0 6 6,9
4,2,5,7 7 2,1,8,7
8,7,5,1 8 1,3,8
6 9 5,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 61149071
G.Sáu 149438967
G.Năm 452957878580708767067842
G.Tư 4612131054506192
G.Ba 116026944433782753073303545370
G.Nhì 2750934830
G.Nhất 11926
ĐB
75743
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,1,5,7,3 0 6,2,7,9
6,7 1 4,2,0
4,1,9,0,8 2 9,6
4 3 8,5,0
1,4 4 9,2,4,3
Chục Số Đơn vị
3 5 0
0,2 6 1,7
6,8,8,0 7 1,0
3 8 7,0,7,2
4,2,0 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 03375984
G.Sáu 287915111
G.Năm 209342201206717780837727
G.Tư 5838268003161899
G.Ba 458605329069426735086957936407
G.Nhì 6841620989
G.Nhất 89786
ĐB
69488
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,6,9 0 3,6,8,7
1 1 5,1,6,6
2 0,7,6
0,9,8 3 7,8
8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9
0,1,2,1,8 6 0
3,8,7,2,0 7 7,9
3,0,8 8 4,7,3,0,9,6,8
5,9,7,8 9 3,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 74873529
G.Sáu 781074605
G.Năm 550032524260973956448974
G.Tư 5364080134331535
G.Ba 878182718380085511673329677942
G.Nhì 5644284712
G.Nhất 79137
ĐB
28670
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,7 0 5,0,1
8,0 1 8,2
5,4,4,1 2 9
3,8 3 5,9,3,5,7
7,7,4,7,6 4 4,2,2
Chục Số Đơn vị
3,0,3,8 5 2
9 6 0,4,7
8,6,3 7 4,4,4,0
1 8 7,1,3,5
2,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 15868760
G.Sáu 570463988
G.Năm 877588592714457559347036
G.Tư 6168717380752828
G.Ba 790284072523685377428001455460
G.Nhì 6847579592
G.Nhất 46562
ĐB
92993
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,6 0
1 5,4,4
4,9,6 2 8,8,5
6,7,9 3 4,6
1,3,1 4 2
Chục Số Đơn vị
1,7,7,7,2,8,7 5 9
8,3 6 0,3,8,0,2
8 7 0,5,5,3,5,5
8,6,2,2 8 6,7,8,5
5 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 18500197
G.Sáu 222573344
G.Năm 929455230851667865526797
G.Tư 2738772193248774
G.Ba 220544380855157920260524067821
G.Nhì 9296499837
G.Nhất 54663
ĐB
44082
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,8
0,5,2,2 1 8
2,5,8 2 2,3,1,4,6,1
7,2,6 3 8,7
4,9,2,7,5,6 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 0,1,2,4,7
2 6 4,3
9,9,5,3 7 3,8,4
1,7,3,0 8 2
9 7,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755