Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 92678872
G.Sáu 260949169
G.Năm 218242993534538979606436
G.Tư 6986872835056493
G.Ba 200819563213518481914992522550
G.Nhì 2178288421
G.Nhất 99401
ĐB
49071
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,1
8,9,2,0,7 1 8
9,7,8,3,8 2 8,5,1
9 3 4,6,2
3 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 0
3,8 6 7,0,9,0
6 7 2,1
8,2,1 8 8,2,9,6,1,2
4,6,9,8 9 2,9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 31114335
G.Sáu 503719868
G.Năm 567815991893684407499130
G.Tư 0546866415728719
G.Ba 095909624853294433954987653705
G.Nhì 2690622710
G.Nhất 85667
ĐB
19412
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 3,5,6
3,1 1 1,9,9,0,2
7,1 2
4,0,9 3 1,5,0
4,6,9 4 3,4,9,6,8
Chục Số Đơn vị
3,9,0 5
4,7,0 6 8,4,7
6 7 8,2,6
6,7,4 8
1,9,4,1 9 9,3,0,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 01825288
G.Sáu 514305030
G.Năm 689464447848879901147238
G.Tư 5822934685598819
G.Ba 411410229653869510076089156212
G.Nhì 3973855566
G.Nhất 12495
ĐB
91484
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5,7
0,4,9 1 4,4,9,2
8,5,2,1 2 2
3 0,8,8
1,9,4,1,8 4 4,8,6,1
Chục Số Đơn vị
0,9 5 2,9
4,9,6 6 9,6
0 7
8,4,3,3 8 2,8,4
9,5,1,6 9 4,9,6,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 36225083
G.Sáu 401623609
G.Năm 218697016753948742444899
G.Tư 7503118363181975
G.Ba 252832951954803069746594563081
G.Nhì 6854368556
G.Nhất 07449
ĐB
34684
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,9,1,3,3
0,0,8 1 8,9
2 2 2,3
8,2,5,0,8,8,0,4 3 6
4,7,8 4 4,5,3,9
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0,3,6
3,8,5 6
8 7 5,4
1 8 3,6,7,3,3,1,4
0,9,1,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 88118135
G.Sáu 244890441
G.Năm 090867173361850086198362
G.Tư 6536020425603746
G.Ba 909918098317191176022531606849
G.Nhì 3982716925
G.Nhất 81410
ĐB
45844
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,6,1 0 8,0,4,2
1,8,4,6,9,9 1 1,7,9,6,0
6,0 2 7,5
8 3 5,6
4,0,4 4 4,1,6,9,4
Chục Số Đơn vị
3,2 5
3,4,1 6 1,2,0
1,2 7
8,0 8 8,1,3
1,4 9 0,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 77224759
G.Sáu 176285680
G.Năm 015500297713033988440000
G.Tư 1631057431960906
G.Ba 003294853296915815169605036616
G.Nhì 8481986465
G.Nhất 26829
ĐB
94540
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,5,4 0 0,6
3 1 3,5,6,6,9
2,3 2 2,9,9,9
1 3 9,1,2
4,7 4 7,4,0
Chục Số Đơn vị
8,5,1,6 5 9,5,0
7,9,0,1,1 6 5
7,4 7 7,6,4
8 5,0
5,2,3,2,1,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 35301768
G.Sáu 690719504
G.Năm 748442289564175078292650
G.Tư 0051435163404970
G.Ba 063560387636672241112636530725
G.Nhì 8489201956
G.Nhất 31903
ĐB
91245
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,5,5,4,7 0 4,3
5,5,1 1 7,9,1
7,9 2 8,9,5
0 3 5,0
0,8,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
3,6,2,4 5 0,0,1,1,6,6
5,7,5 6 8,4,5
1 7 0,6,2
6,2 8 4
1,2 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755