Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/06/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 28924879
G.Sáu 757450720
G.Năm 944610152351727061258146
G.Tư 7165388321578958
G.Ba 888442729504627953347222093683
G.Nhì 7113744821
G.Nhất 01905
ĐB
00081
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,7,2 0 5
5,2,8 1 5
9 2 8,0,5,7,0,1
8,8 3 4,7
4,3 4 8,6,6,4
Chục Số Đơn vị
1,2,6,9,0 5 7,0,1,7,8
4,4 6 5
5,5,2,3 7 9,0
2,4,5 8 3,3,1
7 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 78912134
G.Sáu 948191615
G.Năm 059448717149893731234242
G.Tư 6742174986650992
G.Ba 719268756557336564150755367042
G.Nhì 1063856467
G.Nhất 98338
ĐB
85867
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
9,2,9,7 1 5,5
4,4,9,4 2 1,3,6
2,5 3 4,7,6,8,8
3,9 4 8,9,2,2,9,2
Chục Số Đơn vị
1,6,6,1 5 3
2,3 6 5,5,7,7
3,6,6 7 8,1
7,4,3,3 8
4,4 9 1,1,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 50341565
G.Sáu 890019282
G.Năm 964307099863578487578109
G.Tư 5492522714932338
G.Ba 946979474093753554590141423607
G.Nhì 7201798904
G.Nhất 68161
ĐB
32754
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9,4 0 9,9,7,4
6 1 5,9,4,7
8,9 2 7
4,6,9,5 3 4,8
3,8,1,0,5 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,6 5 0,7,3,9,4
6 5,3,1
5,2,9,0,1 7
3 8 2,4
1,0,0,5 9 0,2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 53718005
G.Sáu 107095442
G.Năm 185353022858033238879106
G.Tư 2320034440385493
G.Ba 558388786181301122007563088618
G.Nhì 5638717280
G.Nhất 63262
ĐB
90956
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,0,3,8 0 5,7,2,6,1,0
7,6,0 1 8
4,0,3,6 2 0
5,5,9 3 2,8,8,0
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 3,3,8,6
0,5 6 1,2
0,8,8 7 1
5,3,3,1 8 0,7,7,0
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 21922662
G.Sáu 441909144
G.Năm 326259006671755507932640
G.Tư 6836564525368583
G.Ba 797979717125884019620544808284
G.Nhì 0283200516
G.Nhất 08861
ĐB
44481
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 9,0
2,4,7,7,6,8 1 6
9,6,6,6,3 2 1,6
9,8 3 6,6,2
4,8,8 4 1,4,0,5,8
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
2,3,3,1 6 2,2,2,1
9 7 1,1
4 8 3,4,4,1
0 9 2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 84001458
G.Sáu 389974716
G.Năm 479197481765224836940371
G.Tư 3658640602122988
G.Ba 481526731878622653014039881980
G.Nhì 7554722089
G.Nhất 92980
ĐB
61820
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,8,2 0 0,6,1
9,7,0 1 4,6,2,8
1,5,2 2 2,0
3
8,1,7,9 4 8,8,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8,2
1,0 6 5
4 7 4,1
5,4,4,5,8,1,9 8 4,9,8,0,9,0
8,8 9 1,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/04/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 48861063
G.Sáu 347874370
G.Năm 268395813630372603791451
G.Tư 8315237516730403
G.Ba 053117658198146753290265337386
G.Nhì 5452144002
G.Nhất 06909
ĐB
42105
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,3 0 3,2,9,5
8,5,1,8,2 1 0,5,1
0 2 6,9,1
6,8,7,0,5 3 0
7 4 8,7,6
Chục Số Đơn vị
1,7,0 5 1,3
8,2,4,8 6 3
4 7 4,0,9,5,3
4 8 6,3,1,1,6
7,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755