Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/04/2024
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/02/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 07358122
G.Sáu 806060590
G.Năm 214049076780837561022349
G.Tư 1932107135596332
G.Ba 540354052622723040169254230851
G.Nhì 5477983038
G.Nhất 47161
ĐB
69876
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6,9,4,8 0 7,6,7,2
8,7,5,6 1 6
2,0,3,3,4 2 2,6,3
2 3 5,2,2,5,8
4 0,9,2
Chục Số Đơn vị
3,7,3 5 9,1
0,2,1,7 6 0,1
0,0 7 5,1,9,6
3 8 1,0
4,5,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 81830985
G.Sáu 156432799
G.Năm 091272389154875010110265
G.Tư 2771347453140609
G.Ba 981897115209412864141103595289
G.Nhì 2354190743
G.Nhất 98171
ĐB
75346
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,9
8,1,7,4,7 1 2,1,4,2,4
3,1,5,1 2
8,4 3 2,8,5
5,7,1,1 4 1,3,6
Chục Số Đơn vị
8,6,3 5 6,4,0,2
5,4 6 5
7 1,4,1
3 8 1,3,5,9,9
0,9,0,8,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 60136517
G.Sáu 252534420
G.Năm 677995635686219173743556
G.Tư 7547343379823523
G.Ba 393443678197614337355183641688
G.Nhì 2826337729
G.Nhất 79118
ĐB
36910
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2,1 0
9,8 1 3,7,4,8,0
5,8 2 0,3,9
1,6,3,2,6 3 4,3,5,6
3,7,4,1 4 7,4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2,6
8,5,3 6 0,5,3,3
1,4 7 9,4
8,1 8 6,2,1,8
7,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 94596721
G.Sáu 934367864
G.Năm 314560731774933521930747
G.Tư 9526944448556097
G.Ba 216427262046915409396697595237
G.Nhì 5422154937
G.Nhất 52395
ĐB
63261
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
2,2,6 1 5
4 2 1,6,0,1
7,9 3 4,5,9,7,7
9,3,6,7,4 4 5,7,4,2
Chục Số Đơn vị
4,3,5,1,7,9 5 9,5
2 6 7,7,4,1
6,6,4,9,3,3 7 3,4,5
8
5,3 9 4,3,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 19777840
G.Sáu 721356691
G.Năm 902350302454626188312653
G.Tư 0375198866752621
G.Ba 117021246864339842136396415587
G.Nhì 2429886032
G.Nhất 52095
ĐB
91089
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 2
2,9,6,3,2 1 9,3
0,3 2 1,3,1
2,5,1 3 0,1,9,2
5,6 4 0
Chục Số Đơn vị
7,7,9 5 6,4,3
5 6 1,8,4
7,8 7 7,8,5,5
7,8,6,9 8 8,7,9
1,3,8 9 1,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/01/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 53734579
G.Sáu 255166353
G.Năm 185110060384613180655365
G.Tư 5667808659340473
G.Ba 557880499782222029808374618098
G.Nhì 2737068541
G.Nhất 66272
ĐB
42932
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/01/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/01/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 6
5,3,4 1
2,7,3 2 2
5,7,5,7 3 1,4,2
8,3 4 5,6,1
Chục Số Đơn vị
4,5,6,6 5 3,5,3,1
6,0,8,4 6 6,5,5,7
6,9 7 3,9,3,0,2
8,9 8 4,6,8,0
7 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/12/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 40618884
G.Sáu 162862534
G.Năm 166761209163778471192947
G.Tư 3581128872401453
G.Ba 016628108774454480517000540811
G.Nhì 3485956161
G.Nhất 66151
ĐB
08225
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2,4 0 5
6,8,5,1,6,5 1 9,1
6,6,6 2 0,5
6,5 3 4
8,3,8,5 4 0,7,0
Chục Số Đơn vị
0,2 5 3,4,1,9,1
6 1,2,2,7,3,2,1
6,4,8 7
8,8 8 8,4,4,1,8,7
1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755