Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 14126984
G.Sáu 276183585
G.Năm 066869407478843517255577
G.Tư 2606961112210026
G.Ba 300790545264446739451659087922
G.Nhì 2528302829
G.Nhất 54327
ĐB
93127
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 6
1,2 1 4,2,1
1,5,2 2 5,1,6,2,9,7,7
8,8 3 5
1,8 4 0,6,5
Chục Số Đơn vị
8,3,2,4 5 2
7,0,2,4 6 9,8
7,2,2 7 6,8,7,9
6,7 8 4,3,5,3
6,7,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 94004395
G.Sáu 623382600
G.Năm 530611108681736806193206
G.Tư 0476883813842211
G.Ba 554546617686152374722152779572
G.Nhì 7963389149
G.Nhất 71079
ĐB
26788
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 0,0,6,6
8,1 1 0,9,1
8,5,7,7 2 3,7
4,2,3 3 8,3
9,8,5 4 3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,2
0,0,7,7 6 8
2 7 6,6,2,2,9
6,3,8 8 2,1,4,8
1,4,7 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 46066242
G.Sáu 924485836
G.Năm 287331674112669588266672
G.Tư 8908690447817686
G.Ba 921201812736684437857611164948
G.Nhì 3889987603
G.Nhất 95559
ĐB
45305
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,8,4,3,5
8,1 1 2,1
6,4,1,7 2 4,6,0,7
7,0 3 6
2,0,8 4 6,2,8
Chục Số Đơn vị
8,9,8,0 5 9
4,0,3,2,8 6 2,7
6,2 7 3,2
0,4 8 5,1,6,4,5
9,5 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 25652003
G.Sáu 884935151
G.Năm 786614809846320215390475
G.Tư 0633198120324676
G.Ba 505570301238198209711389623153
G.Nhì 3989234582
G.Nhất 95632
ĐB
50875
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,2
5,8,7 1 2
0,3,1,9,8,3 2 5,0
0,3,5 3 5,9,3,2,2
8 4 6
Chục Số Đơn vị
2,6,3,7,7 5 1,7,3
6,4,7,9 6 5,6
5 7 5,6,1,5
9 8 4,0,1,2
3 9 8,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 79142544
G.Sáu 487227763
G.Năm 515617477121165721103407
G.Tư 8037660393563574
G.Ba 288936175756710037910643162727
G.Nhì 2420185392
G.Nhất 73302
ĐB
88733
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,3,1,2
2,9,3,0 1 4,0,0
9,0 2 5,7,1,7
6,0,9,3 3 7,1,3
1,4,7 4 4,7
Chục Số Đơn vị
2 5 6,7,6,7
5,5 6 3
8,2,4,5,0,3,5,2 7 9,4
8 7
7 9 3,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 61162084
G.Sáu 924443417
G.Năm 907886977078562236625048
G.Tư 2092614307365575
G.Ba 505560202373169911883940488068
G.Nhì 4438648900
G.Nhất 77996
ĐB
11698
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/09/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 4,0
6 1 6,7
2,6,9 2 0,4,2,3
4,4,2 3 6
8,2,0 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
7 5 6
1,3,5,8,9 6 1,2,9,8
1,9 7 8,8,5
7,7,4,8,6,9 8 4,8,6
6 9 7,2,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: HN
G.Bảy 64632191
G.Sáu 104794694
G.Năm 618953809292670347589247
G.Tư 0466498005636846
G.Ba 117282515180780492175512057854
G.Nhì 5152793225
G.Nhất 34841
ĐB
52566
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8,8,2 0 4,3
2,9,5,4 1 7
9 2 1,8,0,7,5
6,0,6 3
6,0,9,9,5 4 7,6,1
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1,4
6,4,6 6 4,3,6,3,6
4,1,2 7
5,2 8 9,0,0,0
8 9 1,4,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755