Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/03/2024

Kết quả xổ số Gia Lai - 24/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 51
250N 579
500N 816497674765
1TR 4192
2,5TR 90146192512489013467372748480518114
5TR 3913743103
10TR 60559
40TR 09153
ĐB
420075
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,3
5,5 1 4
9 2
0,5 3 7
6,7,1 4 6
Chục Số Đơn vị
6,0,7 5 1,1,9,3
4 6 4,7,5,7
6,6,3 7 9,4,5
8
7,5 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 24
250N 042
500N 633789004387
1TR 5435
2,5TR 95873293829180913395872505188555179
5TR 4840422645
10TR 64023
40TR 27890
ĐB
724015
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/11/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,9 0 0,9,4
1 5
4,8 2 4,3
7,2 3 7,5
2,0 4 2,5
Chục Số Đơn vị
3,9,8,4,1 5 0
6
3,8 7 3,9
8 7,2,5
0,7 9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 89
250N 640
500N 145982720599
1TR 0615
2,5TR 59737181378342820665017519372654082
5TR 7832314491
10TR 10100
40TR 91473
ĐB
123076
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/11/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0
5,9 1 5
7,8 2 8,6,3
2,7 3 7,7
4 0
Chục Số Đơn vị
1,6 5 9,1
2,7 6 5
3,3 7 2,3,6
2 8 9,2
8,5,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 21
250N 390
500N 686627893577
1TR 7860
2,5TR 04325041892373176191470346380546631
5TR 3146275749
10TR 05889
40TR 10173
ĐB
851265
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/11/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 5
2,3,9,3 1
6 2 1,5
7 3 1,4,1
3 4 9
Chục Số Đơn vị
2,0,6 5
6 6 6,0,2,5
7 7 7,3
8 9,9,9
8,8,4,8 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 18
250N 357
500N 591821972810
1TR 5694
2,5TR 48385086037773694369164161015189626
5TR 9631924381
10TR 30972
40TR 38029
ĐB
483117
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
5,8 1 8,8,0,6,9,7
7 2 6,9
0 3 6
9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 7,1
3,1,2 6 9
5,9,1 7 2
1,1 8 5,1
6,1,2 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 91
250N 298
500N 026514482726
1TR 8413
2,5TR 62991645308922717026125461137800940
5TR 0675434558
10TR 89650
40TR 21815
ĐB
972975
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0
9,9 1 3,5
2 6,7,6
1 3 0
5 4 8,6,0
Chục Số Đơn vị
6,1,7 5 4,8,0
2,2,4 6 5
2 7 8,5
9,4,7,5 8
9 1,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 60
250N 418
500N 063642556325
1TR 8750
2,5TR 08639290771792847798875569398629347
5TR 5161146622
10TR 70321
40TR 46571
ĐB
897335
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1,2,7 1 8,1
2 2 5,8,2,1
3 6,9,5
4 7
Chục Số Đơn vị
5,2,3 5 5,0,6
3,5,8 6 0
7,4 7 7,1
1,2,9 8 6
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755