Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 95
250N 277
500N 763886876236
1TR 6553
2,5TR 83464948044753749792380810258436483
5TR 0246743794
10TR 39751
40TR 53427
ĐB
113627
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
8,5 1
9 2 7,7
5,8 3 8,6,7
6,0,8,9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1
3 6 4,7
7,8,3,6,2,2 7 7
3 8 7,1,4,3
9 5,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 01
250N 820
500N 038755398576
1TR 4699
2,5TR 01949236907739744419098824120278312
5TR 6769333569
10TR 10781
40TR 73647
ĐB
877614
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1,2
0,8 1 9,2,4
8,0,1 2 0
9 3 9
1 4 9,7
Chục Số Đơn vị
5
7 6 9
8,9,4 7 6
8 7,2,1
3,9,4,1,6 9 9,0,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 97
250N 341
500N 748648227938
1TR 4223
2,5TR 83622203524054819575888428260545301
5TR 6856640997
10TR 71528
40TR 86272
ĐB
487558
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/02/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
4,0 1
2,2,5,4,7 2 2,3,2,8
2 3 8
4 1,8,2
Chục Số Đơn vị
7,0 5 2,8
8,6 6 6
9,9 7 5,2
3,4,2,5 8 6
9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 98
250N 306
500N 039829733320
1TR 6422
2,5TR 03018455598994404408625992835595612
5TR 7359258060
10TR 48471
40TR 67048
ĐB
688354
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/02/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 6,8
7 1 8,2
2,1,9 2 0,2
7 3
4,5 4 4,8
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5,4
0 6 0
7 3,1
9,9,1,0,4 8
5,9 9 8,8,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 59
250N 384
500N 933965786401
1TR 7031
2,5TR 83547264859323510409797859854704207
5TR 9552604132
10TR 34677
40TR 77497
ĐB
555221
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,7
0,3,2 1
3 2 6,1
3 9,1,5,2
8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,3,8 5 9
2 6
4,4,0,7,9 7 8,7
7 8 4,5,5
5,3,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 60
250N 026
500N 286218906684
1TR 4871
2,5TR 79419712225685008733390218809331371
5TR 7626659203
10TR 74567
40TR 81910
ĐB
198646
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,5,1 0 3
7,2,7 1 9,0
6,2 2 6,2,1
3,9,0 3 3
8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 0
2,6,4 6 0,2,6,7
6 7 1,1
8 4
1 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 78
250N 844
500N 435595813310
1TR 4564
2,5TR 07107933725673834759098786615926561
5TR 6456168016
10TR 88002
40TR 32943
ĐB
639263
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,2
8,6,6 1 0,6
7,0 2
4,6 3 8
4,6 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,9
1 6 4,1,1,3
0 7 8,2,8
7,3,7 8 1
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755