Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/03/2024

Kết quả xổ số Gia Lai - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 91
250N 298
500N 026514482726
1TR 8413
2,5TR 62991645308922717026125461137800940
5TR 0675434558
10TR 89650
40TR 21815
ĐB
972975
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0
9,9 1 3,5
2 6,7,6
1 3 0
5 4 8,6,0
Chục Số Đơn vị
6,1,7 5 4,8,0
2,2,4 6 5
2 7 8,5
9,4,7,5 8
9 1,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 60
250N 418
500N 063642556325
1TR 8750
2,5TR 08639290771792847798875569398629347
5TR 5161146622
10TR 70321
40TR 46571
ĐB
897335
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1,2,7 1 8,1
2 2 5,8,2,1
3 6,9,5
4 7
Chục Số Đơn vị
5,2,3 5 5,0,6
3,5,8 6 0
7,4 7 7,1
1,2,9 8 6
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 55
250N 338
500N 593117131962
1TR 8443
2,5TR 20292341709367954470107097152981899
5TR 4396871426
10TR 27405
40TR 17912
ĐB
061333
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 9,5
3 1 3,2
6,9,1 2 9,6
1,4,3 3 8,1,3
4 3
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
2 6 2,8
7 0,9,0
3,6 8
7,0,2,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 19
250N 826
500N 175355245502
1TR 9301
2,5TR 14857025577309263648041214386226392
5TR 8710731658
10TR 21176
40TR 18419
ĐB
007924
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,1,7
0,2 1 9,9
0,9,6,9 2 6,4,1,4
5 3
2,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5 3,7,7,8
2,7 6 2
5,5,0 7 6
4,5 8
1,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 75
250N 578
500N 081815350529
1TR 9668
2,5TR 59208495102728666339189453015963992
5TR 3379165501
10TR 96544
40TR 67536
ĐB
478412
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,1
9,0 1 8,0,2
9,1 2 9
3 5,9,6
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
7,3,4 5 9
8,3 6 8
7 5,8
7,1,6,0 8 6
2,3,5 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 05
250N 160
500N 813819755895
1TR 1714
2,5TR 04962470284978924423287471933820976
5TR 8239899406
10TR 18118
40TR 92493
ĐB
299167
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,6
1 4,8
6 2 8,3
2,9 3 8,8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,7,9 5
7,0 6 0,2,7
4,6 7 5,6
3,2,3,9,1 8 9
8 9 5,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 08
250N 001
500N 722933412037
1TR 9793
2,5TR 58692940169532128191649513961574720
5TR 0537512052
10TR 18019
40TR 77481
ĐB
370625
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
0,4,2,9,5,8 1 6,5,9
9,5 2 9,1,0,5
9 3 7
4 1
Chục Số Đơn vị
1,7,2 5 1,2
1 6
3 7 5
0 8 1
2,1 9 3,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755